Požadavky (tickety), výkony, materiál a fakturace

Typická řešení helpdesku Customer Desk a Obchodní agendy v následujících typech firem :

 

Firma, poskytující běžný servis pro nesmluvní klienty

Pokud jste firma, která servisuje nesmluvní klienty, zúčtovává práci v různých hod.sadzbách a jednotkových poplatcích, při práci používáte materiál vydávaný ze skladu, tak
z Customer Desk  Vám doporučujeme využít :
1. Evidenci požadavků (ticketů) od klientů s informováním o stavu práce klienta.
2. Zapisování odvedené práce a dopravy  do C-Desk, abyste neztratili vykonanou práci pro fakturaci u nesmluvních klientů (s různými sazbami a jednotkovým poplatky),
3. Zapsané práce (plnění) můžete odfakturovať v Obchodní agendě
4. Pokud používáte kompatibilní účetní systém s C-Desk, tak můžete dělat výdejky a fakturovat materiál přímo přes C-DESK. Vystavené faktury (i za práci) se vám mohou přenést přímo do účetního programu.

 

Firma, poskytující smluvní servis s pevnými paušály a ostatní běžný servis

Pokud jste firma, obsluhující smluvní klienty s pevnými paušály, občas jim účtujete práci, materiál navíc a máte i nesmluvní (jednorázové) klienty, kterým děláte běžný servis, tak z Customer Desk  Vám doporučujeme využít:
1. Evidenci požadavků (ticketů) od klientů s informováním o stavu práce klienta
2. Zapisování odvedené práce a dopravy do C-Desk za účelem :
    abyste věděli, jakou profitabilitu máte z paušálů
    abyste neztratili vykonanou práci pro fakturaci nad rámec paušálu (s různými sazbami) ,
    abyste neztratili vykonanou práci pro fakturaci u nesmluvních klientů (s různými sazbami),
3. Evidenci paušálů a prací nad paušál můžete dělat v Obchodní agendě, na nic nezapomene a každý měsíc vám připraví fakturační podklady nebo přímo odfakturuje.
4. Pokud používáte kompatibilní účetní systém s C-Desk, tak můžete dělat výdejky a fakturovat materiál přímo přes C-DESK. Vystavené faktury (i za práci) se vám mohou přenést přímo do účetního programu.

 

Firma, poskytujúca zmluvný servis s predplatenými hodinami a ostatný bežný servis

Ak ste firma, ktorá obsluhuje zmluvných klientov s paušálmi s predplatenými hodinami a robí bežný servis s použitím materiálu aj nezmluvným klientom, tak
z Customer Desk  Vám doporučujeme využiť :

1. Evidenci požadavků (ticketů) od klientů s informováním o stavu práce klienta.  
2. Zapisování odvedené práce a dopravy do C-Desk za účelem :
    aby se vám počítaly hodiny do smluvního servisu s předplacenými hodinami
    abyste neztratili vykonanou práci pro fakturaci pro nesmluvní klienty .
3. Evidenci paušálů a prací nad paušál můžete dělat v Obchodní agendě, aby se při fakturaci období spočítali odpracované hodiny v paušálu s předplacenými hodinami. V případě nevyčerpání vám je volitelně přenese do dalšího období, pokud se odpracovalo více, sfakturuje je is rozdělením na více sazeb.   
4. Pokud používáte kompatibilní účetní systém s C-Desk, tak můžete dělat výdejky a fakturovat materiál přímo přes C-DESK a vystavené faktury (i za práci) se vám mohou přenést přímo do účetního programu.

 

Servisně rozvinutá firma s vysokými nároky na helpdesk a související evidenci

Pokud jste (větší) firma realizující servisní služby s desítkami operátorů a techniků pro velké zákazníky s vysokými nároky, a k tomu potřebujete rozvinutý helpdeskový nástroj s možností přizpůsobit jej na vaše procesy, tak
Customer Desk dokáže splnit tyto nároky.

Helpdesk Customer Desk vám kromě běžné funkcionality helpdesků umožňuje analytické dělení tiketů, vykonané práce, regulovat přísně přístupová práva k údajům, propojit systém s Active Directory a velmi mnoho další funkcionality. Customer Desk konkureční výhodu, že se dokáže přizpůsobit vaší firmě za přijatelné náklady
Kontaktujte obchodní oddělení, abyste se dozvěděli více

 

Helpdesk v souladu s normami

Helpdesk C-Desk je vyvíjený v souladu s normami ISO 20 000-1:2005, 27001:2005, 9001 

Řešení zrealizujete pomocí Komponentů :

C-Desk Helpdesk
C-Desk Accounting - Obchodní agenda