Inštalácia C-Monitor klienta v doménovom prostredí

Hromadná inštalácia C-Monitor klienta v doménovom prostredí

OBSAH STRÁNKY

Príprava komponentov pre vykonanie bezzásahovej inštalácie

 1. 1. C-MSetup_verzia.msi – je možné stiahnuť na stránke Customer Monitor.

 

 1. 2. Autoinstall.srg - nájdete Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci – nastavenia -> konkrétny zákazník. Po kliknutí na zákazníka, sa zobrazí formulár rozdelený na viacero záložiek. Prejdite na záložku Bezzásahová inštalácia. Po kliknutí sa otvorí okno pre zadanie informácie, ktoré sa vám uložia na CM serveri. Následne informácie ako Telefón používateľa, či Email používateľa odporúčame zmeniť manuálne po prihlásení sa na server.  Pred vygenerovaním súboru pre bezzásahovú inštaláciu môžete zmeniť nasledovné nastavenia:
  • 1. Predvolená licencia pre Desktop a Stred CM-ID kódu
  • 2. Predvolená licencia pre Notebook a Stred CM-ID kódu
  • 3. Predvolená licencia pre Server a Stred CM-ID kódu
  • 4. Proxy nastavenia
 2. Východzie nastavenia C-Monitora
  Obrázek: Východzie nastavenia C-Monitora

Po nastavení všetkých želaných vlastností kliknite na tlačidlo Generuj súbor pre bezzásahovú inštaláciu.

Vytvorenie inštalačného súboru 

Po získaní všetkých troch položiek je možné vytvoriť súbor, ktorý bude použitý pri hromadnej inštalácií.

Tvorbu inštalačného súboru začnite spustením CMSetupConfigurator. Aj keď umožňuje personalizovať súbor typu .exe, v texte sa budeme venovať iba súborom typu .msi, pretože súbory .exe nie sú určené na vykonanie hromadnej inštalácie prostredníctvom Active Directory.

CMSetupConfigurator

Obrázek: CMSetupConfigurator

Original SETUP file name – vyberte súbor typu .msi.

CM Server URL – pole pre zadanie URL adresy vášho CM servera pre automatické stiahnutie súboru C-MConfig.bin.

C-MConfig.bin file name – použite v prípade, že chcete vložiť iný C-MConfig.bin, napríklad si ho zoberiete z existujúcej inštalácie C-Monitor klienta. V poli vyberte súbor s označením C-MConfig.bin.

Autoinstall.srg file name – vyberte súbor s označením Autoinstall.srg.

Po vložení všetkých súborov kliknite na tlačidlo Store to new SETUP, čím sa vytvorí nový inštalačný súbor.

Vytvorenie inštalačného súboru v CM Setup configurator

Obrázek: Vytvorenie inštalačného súboru v CM Setup configurator

Hromadná bezzásahová inštalácia pomocou Active Directory

Vytvorenie zdieľaného priečinku

Najskôr si na serveri vytvoríme zdieľaný priečinok, napr. Share a nastavíme mu práva typu EveryoneFull control (v záložkách SharingSecurity).

 

Vo vlastnostiach zdieľaného priečinku v záložke Sharing kliknite na tlačidlo Advanced Sharing. Objaví sa vám nové okno, kde vyberiete Permissions. Ak sa vám nezobrazí Everyone, cez tlačidlo Add vyberiete skupinu. Zaškrtnite Allow pre Full control.

Záložka Sharing - nastavenie Full control a práv pre Everyone

Obrázek: Záložka Sharing - nastavenie Full control a práv pre Everyone

Rovnaké nastavenie je potrebné vykonať aj v záložke Security. Spravíte tak cez tlačidlá EditAdvanced.

Záložka Security – nastavenie Full control a práv pre Everyone

Do priečinku Share skopírujte zložku typu .msi, ktorý ste vytvorili spojením zložiek.

Príprava skupiny počítačov

Active Directory následne vytvoríte skupinu počítačov, napr. cminstall, na ktoré sa pošle hromadná inštalácia. Kliknite pravým tlačidlom na Computers -> New -> Group, zadajte názov a zaškrtnite GlobalSecurity.

Vytvorenie vlastností pre skupinu

Obrázek: Vytvorenie vlastností pre skupinu

Teraz priraďte do skupiny počítače:

 

 • • Prejdite do vlastností skupiny (dvojklikom na jej názov).
 • • Objaví sa vám nové okno, kde stlačte Add a v ďalšom okne Object Types zaškrtnite checkbox pri Computers.

Výber

Obrázek: Výber

 • • Počítač pridáte do skupiny tak, že napíšete jeho názov do poľa Enter the object names to select a stlačíte Check Names.

Zadanie počítačov do skupiny

Obrázek: Zadanie počítačov do skupiny

Príprava Group Policy Object (GPO)

Otvorte si Group Policy Management cez spustením príkazu gpmc.msc

Príkaz pre spustenie Group Policy Management

Obrázek: Príkaz pre spustenie Group Policy Management

Najskôr si vytvoríte Group Policy (GP) objekt. Pravým tlačidlom myši kliknite na Group Policy Objects, zvoľte New a zadajte názov, napríklad CM_Install.

Vytvorenie Group Policy objektu

Obrázek: Vytvorenie Group Policy objektu

Teraz do GP objektu pridajte skupinu z Active Directory. V ľavom menu kliknite dvojklikom na názov GP a v záložke Scope zvoľte Add. Otvorí sa nové okno, kde zadajte názov skupiny z Active Directory a stlačte Check Names.

Pridanie skupiny z AD

Obrázek: Pridanie skupiny z AD

Teraz je potrebné odobrať Authenticated users. V časti Security filtering zvoľte Authenticated users a kliknite na tlačidlo Remove.

Odobratie Authenticated users

Obrázek: Odobratie Authenticated users

Linkovanie

V Group Polici Managment pravým tlačidlom myši kliknite na doménu, v našom prípade testdomain.local a stlačte Link an Existing GPO.

Linkovanie GPO

Obrázek: Linkovanie GPO

Vyberte GPO objekt, ktorý chcete nalinkovať. V našom prípade CM_Install.

GPO objekt na linkovanie

Obrázek: GPO objekt na linkovanie

Teraz kliknite pravým tlačidlom na CM_Install a zvoľte Edit. Objaví sa nové okno. Preklikajte sa cez Computer Configuration -> Policies -> Software Settings. Pravým kliknutím na Software installation -> New -> Package pridajte súbor C-Msetup.

Vloženie súboru C-Msetup

Obrázek: Vloženie súboru C-Msetup

Po stlačení Open sa objaví nasledujúce okno, zvoľte Assigned.

Voľba možnosti Assigned

Na strane servera vykonajte ešte nasledovné zmeny:

Computer Settings -> Administrative Templates -> System -> Logon -> Always wait for the network at computer startup and logon – Enabled

Čakanie na sieť

Obrázek: Čakanie na sieť

Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Group Policy -> Specify startup policy processing wait time – Enable. Set Amount of time to wait (in seconds): = 120

Nastavenie času čakania

Obrázek: Nastavenie času čakania

Po reštarte počítača prebehne inštalácia, ktorá môže trvať niekoľko minút.

Po vykonaní vzdialenej inštalácie C-Monitora nastavte informácie o používateľovi a umiestnení počítača tak, ako je popísané v texte nižšie v odseku Nastavenia na CM serveri, pred tým ako začnete CM-Klienta používať.

Po inštalácií 

Ak inštalácia prebehla správne, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikonka C-Monitora. Približne na 1 minútu sa zobrazí výkričník. Vtedy v pozadí prebieha konfigurácia počítača na CM serveri.

Počítač dostane CM-ID, ktoré môžete vidieť aj v Informačnom paneli. Informačný panel zobrazíte po kliknutí pravým tlačidlom na Tray ikonku C-Monitora -> Zobraziť Informačný panel.

Zobrazené CM-ID po úspešnej inštalácii

Obrázek: Zobrazené CM-ID po úspešnej inštalácii

Po úspešnej inštalácií bude počítač tiež registrovaný na CM portáli. Zoznam všetkých registrovaných počítačov je možné zobraziť v časti CM IT Monitoring navigácia -> Zobrazenia -> Počítače. V hornej časti okna sa nachádza panel na vyhľadávanie, v ktorom môžete počítač vyhľadať podľa jeho ID.

Počítač v zozname registrovaných počítačov na CM portály

Obrázek: Počítač v zozname registrovaných počítačov na CM portály

Nastavenia na CM serveri, pred tým ako začnete CM-Klienta používať

Po hromadnej inštalácii je potrebné dodatočne nastaviť nasledujúce údaje: umiestnenie, používateľ, skrátené meno pre easyclick požiadavky, email a telefón. V súčasnom riešení sú tieto údaje nastavené automaticky jednotne. Počítače viete identifikovať pomocou sieťového mena počítača a prihláseného používateľa, ktoré sú už vyčítavané z počítača. Do budúcnosti pripravujeme vyčítanie mena používateľa, emailu a telefónu z Active Directory, ktoré pri registrácii budú použité.

Údaje o používateľovi a umiestnení je možné nastaviť jednotlivo, aj plošne v C-Monitor klient -> Nastavenie C-Monitora -> názov spoločnosti alebo počítačov -> Zvoľte počítače, ktorým chcete nastaviť rovnaké údaje -> Editovať označené.

Tlačidlo pre hromadnú editáciu parametrov počítačov

Obrázek: Tlačidlo pre hromadnú editáciu parametrov počítačov

Po kliknutí sa zobrazí okno pre editáciu, v ktorom môžete upravovať umiestnenie počítačov. Zmeny uložíte kliknutím na tlačidlo Aktualizovať na počítačoch.

Problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť

V ojedinelých prípadoch sa pri inštalácii cez GPO môže stať, že inštalácia sa nespustí. Vtedy odporúčame vyskúšať nasledovné možnosti:  

 1. Reštartovať počítač. Ak inštalácia nezačne ani po reštarte, skúste počítač reštartovať ešte raz. Zaznamenali sme prípady, kedy sa inštalácia spustila až po druhom reštarte.
 2. Ak sa inštalácia nespustí ani po druhom reštarte, je potrebne na počítači spustiť príkaz gpupdate /force. Bližšie informácie o update GPO nájdete na tomto odkaze.
 3. Ak nepomohol ani update GPO, inštaláciu vykonajte manuálne podľa tohto návodu.
Datum:
29.5.2015