Manuály

Inštalácia a aktualizácia C-Monitor klienta

Manual Title Popis
Inštalácia CM Úvodné nastavenia prostredia na CM portáli
Inštalácia C-Monitor Windows klienta Inštalácia C-Monitor Windows klienta, popis základných funkcií, moduly, postup pre update, C-Monitor Console
Vzdialená inštalácia C-Monitor klientov Vzdialená inštalácia C-Monitor Win klientov cez C-MSetup.exe /silent a súbor autoinstall.srg,  možnosť inštalácie v doménovom prostredí
Pridanie zákazníka do CM Doporučený postup pri aktivovaní nového zákazníka do CM so zmluvným servisom  (16.3.2009)

C-Monitor klient pre ďalšie operačné systémy

Manual Title Popis
C-Monitor pre Linux a FreeBSD Inštalácia C-Monitor klient pre Linux a FreeBSD a popis základných funkcií
C-Monitor (Mac) OS X klient Inštalácia C-Monitor (Mac) OS X klienta, popis základných funkcií

Manuály určené koncovým používateľom

Manual Title Popis
Zadávanie požiadaviek cez Easyclick Zadávanie, správa a schvaľovanie Easyclick požiadaviek (15.03.2013)

Funkcie CM

Manual Title Popis
Helpdesk - Customer Desk Helpdesk Customer Desk, evidencia požiadaviek, výkonov
Obchodná agenda Evidencia a účtovanie prác, fakturácia materiálu - Obchodná agenda
Zálohovanie z WINDOWS Nastavenie a možnosti zálohovania pre programy C-BackupPlus, C-Image, integrovaného Windows Backup, NTBackup, VCB. zálohovanie Hyper-V, zálohovanie MS SQL a MS Exchange serverov, Reporty
Zálohovanie vo VMware vSphere Zálohovanie virtuálnych strojov v prostredí VMware vSphere vo verziách 4.1. a 5.0.
Watches - online monitoring Nastavenie Watches, conditions, možnosti a funkcie
Vzdialený prístup k ploche počítača Nastavenie a využitie vzdialeného prístupu CM Remote, Teamviewer, RDP, VNC.
Softvérový audit, zoznamy softvéru Zber údajov o inštalovanom softvéri, evidencia zakúpeného SW, sledovanie platnosti SW, os a office info
Evidencia hardvéru a služieb Ako evidovať hardvér, sieťové zariadenia vrátane zjednodušenej topológie siete a služby s obmedzenou platnosťou
Monitoring prostredia Monitorovanie prostredia (Teplota, Vlhkosť, spínacie kontakty, detekcia 230V ...) pomocou zariadení WARIO a Poseidon  (18.11.2008)
Monitoring vybraných značiek serverov HW monitoring serverov HP, DELL a Fujitsu  na platforme Windows a VMware vSphere  (18.11.2009)
Ostatný monitoring a admin funkcie Ostatné monitorovacie funkcie (Externé programy, Sledovanie zmien, priame zasielanie logov) a admin funkcie pre Udržiavanie PC  (18.11.2009)
Znalostná báza Manažment znalostí - Knowledge management v CM  (28.6.2012)
Pravidelné úlohy a údržba Nastavenie pravidelných úloh pre manuálnu a automatizovaná údržbu  (18.11.2009)
Spotrebný materiál Sledovanie dodávok a spotreby materiálu pre tlačiarne ako sú tonery, papier.  (2.4.2012)
Monitoring prenesených dát cez internet Monitoring prenosu dát na internet z Windows počítačov (zatiaľ len pre 32bit)  (18.11.2009)
Permission Explorer (skrátený návod) Archivácia a export grafického prehľadu oprávení v NTFS na OS Windows  (18.11.2009)
Prepojenie CM s učt.systémami Prepojenie CM  s účtovnými systémami (zatiaľ Stormware Pohoda) pre sprístupnenie skladu v C-Desk a import vystavených faktúr (12.4.2012)

Archív už neaktualizovaných manuálov s užitočnými informáciami

Manual Title Popis
C-RemoteSetup Vzdialená inštalácia C-Monitor klienta samostatnou aplikáciou, inštalácia je  verzie 2.0.1.512 (z ktorej je možné upgradovať cez aktualizačný balíček na aktuálnu verziu C-Monitora). V budúcnosti sa opäť C-RemoteSetup bude aktualizovať. (18.11.2009)
C-Monitor (WIN) C-Monitor pre Windows, nosná aplikácia v pozadí (2006)
C-MonitorConsole C-MonitorConsole - obsluha C-Monitor funkcií na počítači ako sú Scheduler, Watches, prístup k logom  (2006)
C-Descript C-Descript - zbiera HW, SW informácie o počítači, nastavenie aplikácií a vykonáva vybrané monitorovacie funkcie  (2006)
C-FileFinder C-FileFinder - zacielené vyhľadávanie súborov s reportovaním pre Windows OS  (2006)
C-EventLog C-EventLog - vyhľadávanie a  Windows udalostí z Event Logu - Windows 7 a vyššie, Windows Server 2008 a vyššie. 
C-PermissionExplorer (systémový popis) C-PermissionExplorer - archivácia a prezentácia oprávnení v NTFS systémoch  (2006) Poznámka: Vyššie na nájdete skrátený návod k exportu NTFS oprávnení.

Manuály k integrovaným produktom do CM

Manual Title Popis
Manuál pre Image for Linux Manuál pre Image for Linux vytvorený z Image_for_Linux_xxx.iso stiahnuteľný z užitočných súborov.