Update WIN C-Monitor klienta

nová verzia 2.6.629.0 (kritický upgrade na "628")

Nová verzia C-Monitor klienta 2.6.629.0 oproti staršej verzii prináša nasledovné opravy a zlepšenia:

Kritická oprava :

PHYLock verzia 2.10 pre zálohovanie otvorených súborov cez C-Image - bohužiaľ stalo sa, že v balíčku 2.6.628.0 je nesúlad medzi novou verziou C-Image a starou verziou Phylock 4.0, čoho dôsledkom je, že nemusia byť otvorené súbory konzistentne založené. Tento WIN C-Monitor 2.6.629.0 má v sebe nový PHYlock 2.10, ktorý s C-Image korektne spolupracuje. Po update treba iniciovať ručne reštart počítača.

Zlepšenia :


Zlepšenia vo Watches

Nové metódy merania výkonnosti MS SQL serverov prostredníctvom merania času odozvy štandardizovaných operácií.


Pridanie Watches "Health" šablóny pre UPS
APC monitoring - šablóny nájdete v C-MonitorConsole v Sprievodcovi pre Watches v časti Health of systems, Preddefined health templates. Podmienkou okrem nainštalovaného Powerchute Business (odskúšané s verziou 9), je zapnutá SNMP služba s čítaním cez Public community.

Zlepšovanie úrovne bezpečnosti

Aktuálne realizujeme vyššiu úroveň zabezpečenia hesiel prístupov do CM a z toho dôvodu používajte pre nové inštalácie najnovšie verzie C-Monitora.  V dohľadnej budúcnosti sa vám stane, že nebudete môcť zaregistrovať počítač so staršou verziou C-Monitora s prihlásením do CM Servera (manuálny režim voľby CM-ID bude fungovať aj so staršou verziou C-Monitora)

Opravy menej dôležitých chýb (bugfixes) :

Oprava inštalačného dátumu MS Office uvádzaného v prehľade počítačov (Prehliadanie a vyhodnotenie -> Počítače, detail na MS Office) a  v Zóne k operačnému systému a Office  (Prehliadanie a vyhodnotenie -> Zóny -> OS & Office info). Údaj o inštalácii v SW audite bol v poriadku.

Oprava detekcie virtuálneho stroja pre nové virtualizačné platformy  - je to využité pre automatické blokovanie vyhodnocovania SMART porúch.

 

Novú verziu WIN C-Monitor 2.6.629.0 stiahnete v sekcii Download

Datum:
13.3.2013