Malý update CM, CDESK na verzi 2.8

Hlavnou změnou updatu je nový dizajn prostředí

V následujícím textu se dočtete o výběru nových funkcí a změn. Další nové funkce spolu s plným zněním a aktualizací webstránek budou zveřejněny v květnu tohoto roku.

Výběr nových funkcí a změn v "malém" updatu

První fáze redesignu portálu

 • Nové grafické levé menu s možností navolit si Oblíbené menu
 • Zvýraznění oddělení dvou produktů CDESK a CM
 • Rozsah redesignu v první fázi

Nové funkce k požadavkům, plněním

 • Volitelné sloupce v seznamu požadavků
 • Nové schvalování plnění
 • Přidávání plnění přes měsíční kalendář
 • Samostatný formulář pro požadavky

Úkoly - nový prvek ke sledování jednoduchých úkonů a alokování času

 • Význam úkolů v CDESK
 • Způsoby zadávání
  • Přes Seznam úkolů
  • Přidání úkolu přes požadavek
  • Přidání úkolu přes Plánovací kalendář

Přesunutí odkazů Můj profil a Odhlásit

 • Každý přihlášený operátor má přímý přístup do nastavení jeho profilu po kliknutí na jeho jméno v pravém horním rohu obrazovky. Rovněž se zde nachází odkaz pro odhlášení ze systému

Další nové funkce odkomunikujeme ve velkém updatu 5/2015.
Nová verze klienta C-Monitor pro Windows bude uvolněna příští týden.

 

Bližší popis jednotlivých zlepšení

První fáze redesignu prostředí CDESK

grafické změny v rozhraní nasměrovány k uživatelsky přátelskému vzhledu a intuitivnější rozmístění ovládacích prvků

Nové levé menu

 • Nové levé menu je s oddělenými sekcemi a možností nastavení vlastních oblíbených položek
 • Levé menu se barevně odlišuje podle používaného produktu. Jednotlivé položky a moduly se sdružili do sekcí, které lze jednoduše v menu přepínat.
 • Menu se dá zmenšit do sbaleného režimu buď zavírací šipkou nebo dvěma kliknutími na každou sekci.
 • Nejvíce používané funkce se dají přidat do sekce Oblíbené, která je na vždy na vrchu menu. Odtud se dá k funkcím přistupovat přímo, bez nutnosti přepínat se mezi jednotlivými sekcemi a produkty.

Nové menu - 1.Plná velikost 2.Zbalený režim 3.Zbalené Oblíbené

Obrázek: Nové menu - 1.Plná veľkosť 2.Zbalený režim 3.Zbalené Obľúbené

Zvýraznění odlišení produktů CDESK a CM v portálu

V modulech byly aplikovány nové barvy. Modrou dostali části patřící hlavně k CM (Customer Monitor) a oranžovou patřící k CDESK. Dále byla přejmenována záložka Prohlížení a vyhodnocení na CM IT monitoring.

Rozsah redizajnu v první fázi

Zatím byl grafický redesign aplikován na CDESK -> Požadavky, Plánovací kalendář, Zákazníci, Admin.zóna -> Zákazníci (nastavení). Můj profil a odkaz na odhlášení se přesunuli pod jméno přihlášeného operátora v pravém horním rohu obrazovky.

Seznam požadavků s novou grafikou

Obrázek: Zoznam požiadaviek s novou grafikou

 

Nové funkce pro požadavky

Ovládání viditelnosti sloupců v seznamu požadavků

Pro rychlejší orientaci je možné v seznamu požadavků skrývat a zobrazovat sloupce s informacemi.

Skrývateľné sloupce v seznamu požadavků

Obrázek: Skrývateľné stĺpce v zozname požiadaviek

Schvalování plnění pracovníků nadřízenou osobou

Osoba odpovědná za schvalování plnění podřízených pracovníků může tyto záznamy hromadně schvalovat, editovat, zamítat a vyjadřovat se k nim. Všechny záznamy se dají libovolně filtrovat a exportovat do excelu.

Schvalování plnění operátorů

Obrázek: Schvaľovanie plnení operátorov

Přehledné přidávání plnění v měsíčním kalendáři

Funkce zrychleného zobrazení tabulky jednotlivých dnů v měsíci se zapsanými plněními a možností přidávání plnění na konkrétní dny. Při přidávání se zvolí zákazník a několik z jeho požadavků, následně se doplňující údaje doplní v novém formuláři.

Přidávání plnění do měsíčního kalendáře

Obrázek: Pridávanie plnení do mesačného kalendára

Přidávání plnění v požadavku přes samostatný formulář

Nový způsob zadávání plnění v požadavku umožňuje přidávat několik plnění za sebou prostřednictvím úplného nebo jednoduchého formuláře. Rozepsané plnění se průběžně ukládá a je možné ho najít v rozepsaných plněních v každém požadavku

Nový formulář pro přidávání plnění v požadavku - zjednodušený / úplný

Obrázek: Nový formulár pre pridávanie plnení v požiadavke - zjednodušený / úplný

 

Úkoly - vytváření a sledování dílčích úkonů, rezervace konkrétních časů, plánování schůzek

Význam úkolů v CDESKu

Na rozdíl od požadavku, kde se počítají SLA časy, sledují přesné stavy, kategorizuje pro potřeby usmernění workflow a statistik, je úkol výrazně jednodušší prvek. Sleduje se splnění úkolu nebo obsazení času pracovníka, který si do nich může psát poznámky a nechávat si je připomínat. Rovněž je možné vytvářet schůzky s potvrzováním účasti jejích členů.

Způsoby vytváření úkolů

Úkoly mohou být vytvářeny samostatně nebo přiřazené k požadavku, ve kterém je možné je vždy najít. Úkol může sloužit k rozdělení požadavku do menších dílčích prací nebo zachycuje ucelenější proces komunikace se zákazníkem.

 • Přidání úkolu přímo přes Seznam úkolů - vytváření samostatných úkolů nebo Navázání na určitý požadavek zvolením zákazníka a konkrétního požadavku
 • Přidání úkolu přes požadavek, se kterým bude provázán
 • Přidání úkolu přímo v Plánovacím kalendáři

Seznam úkolů dostupný přímo z levého menu

Seznam Úkolů

Obrázek: Zoznam Úloh

Seznam úkolů v požadavku, pod kterým jsou navázány. Zde je lze jednoduše vytvářet

Zobrazení Úkolů přiřazených v Požadavku

Obrázek: Zobrazenie Úloh priradených v Požiadavke

Úkoly lze zobrazovat, přidávat a editovat i přímo v Plánovacím kalendáři. Po kliknutí na konkrétní čas se zobrazí formulář

Přidávání úkolů v Plánovacím kalendáři

Obrázek: Pridávanie úloh v Plánovacom kalendári

Typy úkolů

 • Schůzka - nabízí možnost přidávání účastníků schůzky do úkolu. Každý účastník má možnost vyjádřit svou účast - tyto údaje se zobrazují uvnitř detailu úkolu.
 • Jednoduchý úkol - slouží pro rychlý zápis toho co máte udělat, má méně parametrů než požadavek, sleduje deadline, může mít řešitele i pomocné řešitele, možnost měnit stav.
 • Poznámka - nabízí možnost zapisovat si různé poznámky do kalendáře, nemá stavy ani pomocné řešitele

Úkol typu Schůzka s potvrzováním účasti

Úkol typu schůzka s potvrzováním účasti jednotlivých vybraných účastníků

Obrázek: Úloha typu schôdzka s potvrdzovaním účasti jednotlivých vybraných účastníkov
Datum:
4.2.2015
Version: 
2.8