Přehled o softwaru

CM využijte při správě softwaru a licencí, když potřebujete :

 Získat přehled o počtu a druhu instalovaného softwaru

   Bez další práce získáte přehled o instalovaném softwaru a informaci zda k němu potřebujete licenci
   Po zadání nákupních dokladů s licencemi víte zjistit kolik a jakých licencí vám chybí
   K dispozici je přehled o všech změnách softwaru, které proběhly v určitém období na počítačích

 Evidovat nákupní doklady k softwarům

   Seznam dokladů k nákupu softwaru na jednom místě

 Evidovat licence a jejich platnost

   Seznam certifikátů k zakoupenému softwaru pro rychlé dohledání   
   Evidence sériových čísel a produktových klíčů
   Upozorňování na vypršení platnosti licence

 Přesnou evidenci instalovaných licencí

   CM v sobě eviduje produktové klíče nejběžnějších MS produktů, což umožňuje snadno spárovat zakoupenou licenci s využívaným zařízením. 
    Jakoukoli licenci lze spárovat se zařízeními a získat tak úplný přehled o využití licencí

 Upravovat si reporty na svou míru

   Máte možnost si pro svou správcovskou společnost změnit zařazení softwaru z objektivních důvodů a zpřehlednit tak reporty

 

Poznámka : Údaje k softwarové evidenci jsou získávány z Přidat a Odebrat programy a následně jsou zpracovávány pro potřeby SW auditu. Aktualizace je předvoleně 1x denně.


Konkrétní řešení zrealizujete pomocí Komponentu :
CM Audit SW