CM Audit SW

Softwarový audit umožňuje získat přehled o nainstalovaném a zakoupeném softwaru. Sběr údajů probíhá automaticky na denní bázi prostřednictvím programového modulu Descript.exe. Při zpracování na CM serveru se následně určuje, který software vyžaduje licenci nebo je volně šiřitelný a generují se apriorní zobrazení.

Typické vlastnosti komponentu SW audit :

Automatizovaný sběr instalovaného softwaru s rozpoznáváním licencovaného a volně šiřitelného softwaru
   Automatická detekce 1x denně, ihned po instalaci C-Monitor klienta

Evidence zakoupeného SW dle faktur, porovnání zakoupených licencí a nalezeného softwaru 
   Evidence zakoupeného softwaru na základě nabývacích dokladů a certifikátů.
   Dobrovolně volitelné párování nalezeného licencovaného softwaru a vstupních dokladů.

Doplňková manuální evidence softwaru pro ostatní zařízení 
   Pro evidenci SW licencí i na jiných počítačích (např. LINUX, Mac) nebo smartphonů, kopírkách ... 

Sledování skončení platnosti licencí a upozorňování přes Poruchy CM
    Vyhodnocení na základě zadané časové platnosti,
    Indikacích ve společné části Poruchy

Reporty
     Porovnání celkového počtu instalovaných programů a zakoupených licencí
     Reporty s detailním rozpisem z pohledu zařízení, programů, zakoupeného SW ...
     Zobrazení historie změn instalovaných programů


Detailnější informace čtěte v Jak funguje CM v části Softwarový audit

Obrázky: 
Seznam nainstalovaného SW shromážděný z počítačů v části ZónySeznam nainstalovaného softwaru pro konkrétní zařízení v části Admin.zóna -> SW audit (a HW evidence)Vytváření licenčních certifikátůPřiřazení licencí k licenčním certifikátůmSpárování nakoupeného SW s počítačiSpárování nakoupeného SW s počítačiSeznam licenčních certifikátů a licencí pro konkrétního zákazníkaZobrazení změn v nainstalovaném SWSledování platnosti SW licencíSledování platnosti SW licencí a upozornění na jejich vypršení na CM portáluZobrazení údajů o OS a OfficePřehled instalovaného softwaru na počítačích pro celou společnostSeznam nakoupeného SW pro konkrétní společnostExport stavu SW pro konkrétní PC