CM Maintenance Tasks

Komponent CM Maintenance Tasks seskupuje možnosti k provádění pravidelného servisu a profylaxe. Jsou to například:

 

Pravidelná údržba pomocí klienta C-Monitor

Kromě běžných úkonů k údržbě jako jsou defragmentace, mazání dočasných adresářů, se můžete setkat s potřebou pravidelně restartovat počítač, restartovat službu, proces a podobně.
Pro více informací čtěte v části Jak funguje CM článek pro Automatizovanou údržbu PC přes C-Monitor.

 

Kontrola jiných údržbových aplikací přes "Externí programy

Pokud používáte vy nebo váš zákazník aplikace od různých výrobců s pravidelnou činností, v dobře spravované společnosti je takový proces pod kontrolou. Jeden z relativně jednoduchých způsobů je odchycení logu a přeposlání do CM Serveru pro kontrolu podle výskytu klíčových slov. V CM Serveru je definován i interval v jakém se opakovat proces a pokud by došlo k vynechání (nedoručení logu), tak CM Server vygeneruje chybové hlášení .
Pro více informací čtěte v části Jak funguje CM článek k Externím programům..

 

Specifické úkoly plněné funkcionalitou klienta C-Monitora -

Do pravidelné údržby je možné zařadit i zcela specifické úkony vycházející z potřeb zákazníka. C-Monitor je výjimečný svými možnostmi pro vytvoření kombinací testů, následných akcí v potřebné posloupností, které byste jinými způsoby jen těžko zrealizovali. Pro potřeby údržby to například může být podmíněné spuštění skriptu pro indexaci databáze, jen v případě úspěšné zálohy. Nebo omezení vykonání určité operace (obvykle upgrade softwaru nebo vzdálená záloha), pouze pokud není nikdo přihlášen. Pokud je přihlášený to oznámí, případně násilně ukončí dané připojení. Chceme vás inspirovat, že při dobré znalosti C-Monitoru máte v rukou silný nástroj, kterým i běžné úkony údržby se stanou jednodušší, bezpečnější, spolehlivější.
Pre viac informácií čítajte ilustračný príklad z praxe.

 

Pravidelné úkoly (samostatný komponent C-Desk Periodic tasks)

(C-Desk) plánování a připomínání vašich návštěv nebo kontaktování zákazníka, jakýchkoli jiných údržbových úkonů prováděných  pracovníky.
Pro více informací čtěte v části Jak funguje CM, článek pro Pravidelné úlohy.