CM External Connector

CM External Connector  představuje možnosti jak integrovat systém CUSTOMER MONITOR

®  s již vašimi stávajícími systémy. Integrace je podporována ve dvou rovinách :

1. Výměna údajů mezi CM a jiným, napr.ekonomickým systémem.

2. Pro jednotný vzhled a komunikační kanály s vašimi zákazníky.

Poznámka : K bežnému vyhodnocovaniu logov z aplikácií mimo CM využite Externé programy
 

Výměna údajů mezi CM a jiným, napr.ekonomickým systémem

- propojení s ekonomickými systémy zjednodušující fakturaci, dnes je obousměrně udělané spojení s ekonomickým softwarem Stormware Pohoda.

- přenos požadavků z / do jiného ticketovacího systému

- na objednávku lze zrealizivoať pravidelný export vámi definovaných údajů s odesláním na požadované místo (mail, webservice ...)

- Uživatelé s vlastním CM serverem mají možnost přímého přístupu do databáze pro čtení.

- Jiný typ obousměrné komunikace se realizuje na základě vzájemné dohody, nejvhodnějším způsobem jsou webservices 

- Řešení CM podporuje úvodní import společností (zákazníků), operátorů. Zákazníky lze automatizovaně přidávat / aktualizovat, pokud máte jiný nosný systém (ERP), který je schopen změny o zákaznících pravidelně exportovat.

 

Jednotný vzhled a komunikační kanály s vašimi zákazníky :

- integrace hlavní obrazovky CM portálu (bez vrchního a levého menu) do již existujícího portálu např. na platformě Microsoft Sharepoint nebo PHP. Odkazy z menu CM si ve vašem portálu umísťujete podle vlastních preferencí


Vybrané informace jsou dostupné v části Jak funguje CM - Propojení CM s jinými systémy

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

Obrázky: 
Nastavení formátu linek generovaných do emailů k požadavkůmNastavení speciální emailových notifikací příklad při změně stavu požadavkuPříklad na integrovaný systém CUSTOMER MONITOR® (C-Desk) s již existujícím portálem Sharepoint