CM Inventory HW

Umožňuje evidovat všechna zařízení v rámci společnosti. Pro počítače s C-Monitor klientem jsou doplňovány technické údaje z technické části CM, pro ostatní zařízení je nutné zadat údaje manuálně. Součástí je detekce topologie sítě (routerů) na základě zjištěné default GW z jednotlivých počítačů.

Typické vlastnosti komponentu HW Inventory :

Automatizované zařazení počítače do HW inventory po instalaci C-Monitor klienta
     Platí pro všechny podporované platformy 

Evidence zakoupeného HW dle faktur  
      Volitelné spárování faktury a zařízení, čímž máte úplnou evidenci na jednom místě

Evidence platnosti záruk k zařízením
      Upozorňování na její ukončení je přes společnou část Poruchy

Podpora obrázků
     
K zařízení je možné vložit obrázek, k počítačům se zobrazuje v dalších vybraných částech CM

Jednoduchá automatizovaná topologie sítě 
     
Automatizované zařazování počítačů s C-Monitorem podle příslušnosti k síti
      Doplňková manuální evidence ostatních síťových prvků  

Jednoduché kreslení půdorysů a umístění zařízení z HW inventory
     Upozornění : vyžaduje Flash

Reporty
     Seznam počítačů ve společnosti s konfigurací
     Evidenční karta
     Protokol k převzetí hmotné odpovědnosti (včetně volby přiřazených zařízení)
     Sumární seznamy zařízení
     Seznamy zakoupeného HW
     Seznam IP adres a počítačů v síti za určité období

 

Detailnejší informace čtěte v  Jak funguje CM v části Evidence hardwaru

Obrázky: 
Zobrazení organizační struktury podnikuZobrazení topologie sítěAutodetekce topologie sítí - ukázka jak vypadá celková topologie sítě v praxiEvidenční karta zařízení se shromážděnými informacemi o HWZobrazení vlastností objektu v evidenci HWMožnost vkládat libovolné objektyExporty evidovaného HW do .xlsVygenerování seznamu tiskáren pro konkrétního zákazníkaZobrazení vypršení záruky na zařízení v části poruchy