CM Reports

CM Reports představuje všechny reporty, které systém CUSTOMER MONITOR generuje.

Typické vlastnosti :

- Všechny reporty jsou dostupné podle využité (zaplacené) funkcionality. 

- Preferovaný tabulkový výstup je XLS export z aktuálního zobrazení, filtrace údajů. K tomu ve vybraných částech (např. Všeobecná technická část CM, C-Desk, SW audit, HW evidence, Internet Bandwith monitoring ...) jsou samostatné dialogy na generování výstupních sestav.

- K reportům je dostupných mnoho grafů ve Flash a HTML prostředí.

- Optimalizace vybraných reportů pro informování zákazníků a pro interní potřeby řízení společnosti

- Reporty zahrnují zpracovaná historická data ve vybraných případech až do 2 let.

 

Detailnejší informace čtěte v Jak funguje CM v části Reporty

Obrázky: 
Zobrazení úvodního přehledu pro celého správceReport evidenčního seznamu PC zkrácenéhoReport - watches poruchZobrazení průběhu watche v grafu (a je možné i v tabulkové formě)Statistika zatížení počítače na základě Online informacíKomplexní mix stavu a poruch počítačůReport - ZálohováníReport poruch počítačůZobrazení reportu z historie poruchZobrazení reportu instalovaného SW v části Audit SW a evidence HWReportu instalovaného SW na počítačích v .xls forměC-Desk - statistika požadavkůReport celkově přenesených dat v části Internet Bandwith monitorZobrazení jednodušší topologie sítě v HW evidenciKoláčový graf procentních příspěvků procesů k celkově přeneseným datům