CM Remote Operations

CM Remote Operations  komponent CM zahrňuje více funkcionaiít :

CM Remote Desktop Access - vzdálený přístup na obrazovku počítače
CM Remote Installations  -  Vzdálené instalace "3rd parthy" programů, vzdálené spouštění programů a skriptů
CM Remote Services - Vzdálené pokyny k udržování počítačů jako Probuzení WakeOnLAN, Vypnutí, Restart, Ovládání služeb, Ukončování procesů ...

 

CM Remote Desktop Access

Vzdálený přístup prostřednictvím TeamViewer
    integrované řešení od třetí strany - program TeamViewer s vaší licencí,
    podpořené pro platformy MS Windows a (Mac) OS X
    zajišťuje připojení bez nastavení firewallu, bez instalace, bez proxy nastavení
    program Teamviewer quick-support je spouštěn na pokyn z CM Serveru
    připojení se zrealizuje i když nikdo není přihlášen, podpora přenosu souborů
    bezpečnost - program od Teamviewer běží jen během samotného připojení (po skončení spojení nic
    ohledně programu teamviewer nezůstává na počítači - žádné změny v OS, v registrech )

Vzdálený přístup prostřednictvím RemoteDesktop
    podpora jednoduššího spouštění standardního spojení vzdálené plochy
    vyžaduje otevřené porty stejně jako při ručním spojení
    
Vzdálený přístup prostřednictvím VNC
    podpora jednoduššího spouštění standardního spojení VNC
    vyžaduje otevřené porty stejně jako při ručním spojení

Více informací naleznete v Jak funguje CM v části Vzdálený přístup k obrazovce

 

CM Remote Installations

Vzdálené instalace softwaru
    instalace aplikací, které podporují tzv. tichou instalaci (unattended installation)
    podpora v prostředí MS Windows (např. .msi soubory, instalace přes .exe soubory, instalace prováděné přes dávkový soubor)
    možnost zaslat instalační balík do 100MB přímo na PC
    možnost zaslat na cílový počítač jen vykonávcí příkaz (command line nebo dávkový .bt soubor) pro instalační soubory umístěné na síťovém úložišti
   
Vzdálené spouštění skriptů
    podpora spuštění skriptů jako dávkové soubory .bat soubory, VBS skripty
    podpora v prostředí MS Windows
    Příklady VBS skriptů jsou dostupné na CM portálu v placeném provozu

Více informací naleznete v Jak funguje CM v části Vzdálené instalace a skripty

 

CM Remote Services   

Podpořené funkce jsou 
   Probuzení vypnutého počítače (WakeOnLAN) - CM server pošle příkaz o probuzení na vybraný C-Monitor, který je v LAN s počítačem na probuzení a odešle se "Magic paket" přímo v LAN
    Vzdálený restart  - včetně možnosti "force" restartu
    Vzdálené vypnutí počítače - včetně možnosti "force" vypnutí
    Správa (ovládání) služeb  - standardní funkce jako zastavení, start, restart služby
    Správa procesů  - listing aktuálně spuštěných procesů a možnost jejich ukončení
    Eventlog - základní operace nad  Eventlogem

ce informací naleznete   v Jak funguje CM v části Funkce ke vzdálené údržbě

Obrázky: 
CM Remote Desktop AccessVzdálený přístup prostřednictvím NTRsupportVzdálený přístup prostřednictvím TeamViewerZobrazení session id a hesla při připojení pomocí TeamViewerVzdálený přístup prostřednictvím VNCVzdálený přístup prostřednictvím RDPCM Remote Services Zobrazení EventloguZobrazení běžících procesů na PCZobrazení služeb na konkrétním zařízeníCM Remote Installations