Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Špecifická pravidelná údržba - Príklad z praxe

Špecifická konfigurácia údržby ilustrovaná na komplexnom príklade.

Pre ilustráciu možností špecifických automatizovaných údržbových procesov sme zvolili príklad s  exportom stavu skladu z účtovného programu pre eshop. Každý úkon je riadený, pri zlyhaní sa nevykoná ďalšia akcia a oznámi sa chybný stav. Všetky riadiace a kontrolné činnosti  vykonáva sám C-Monitor, CM Server je v tomto prípade len "čerešničkou na torte", lebo dohliada na FTP prenos vďaka štandardnému vyhodnocovaniu logov z C-Backup.

Článok nižšie obsahuje detailné ukážky z nastavení, ktoré vám pomôžu rýchlo pochopiť a adaptovať riešenie na vaše potreby.

 

Zadanie : Export stavu skladu a transfer cez FTP do eshop-u

Každý večer o 23:00 je potrebné exportovať stav zásob  z účtovného softvéru do eshopu. Súbor sa bude volať "zasoby.xml" a má sa preniesť cez FTP. Po úspešnom prenose sa súbor "zásoby.xml" sa musí aktualizovať stav na Eshop-e a následne sa musí sa súbor "zásoby.xml" vymazať. Výrobca softvéru doporučuje, aby sa export zásob robil v čase, keď niekto nie je do programu pripojený (hypotetické obmedzenie, ktoré využijete pri updatoch). K účtovnému softvéru všetci používatelia pristupujú  cez terminálový server. V prípade, že celý proces neprejde úspešne do konca, chce byť manažér eshopu informovaný o zlyhaní  ďalší deň ráno. 

 

Stanovenie čiastkových úloh :

1. Ak má niekto o 23:00 spustený účtovný program, treba mu ho násilne vypnúť

2. Po úspešnej kontrole, že nikto nie je pripojený, spusti exportovaciu úlohu "zásoby.xml" a priebeh exportu archivuj.

3. Po úspešnom exporte, spusti FTP prenos a záznam FTP prenosu archivuj

4. Po úspešnom FTP prenose zaktualizuj stav skladu v eshope.

5. Po úspešnom aktualizovaní  zmaž "zasoby.xml" a vytvor signalizačný súbor ako jednoduchý indikátor úspešnosti celého procesu

6. Ak o 23:15 neexistuje signalizačný súbor, generuj hlásenie o chybe

7. O 23:50 zmaž signalizačný súbor.

 

Vypracovanie pomocu CM :

Obrázky: 
Nastavenie exportovacieho skriptu na 23:00 hod každý prac.deň a bezpečnostný podpis v C-Monitor.Nastavenie Execution condition pre násilné zrušenie všetkých inštancií účtovného programu na serveriVoľba "log" súboru pre archiváciuVoľba metódy archivácie súboru s priebehom exportuNastavenie odštartovania FTP úlohy prostredníctvom Trigger-u, ak export dopadol bezchybne  Výber súboru k FTP prenosu v C-BackupZáložka v C-Backup pre nastavenie prenosu FTPSpustenie naplánovania FTP prenosu cez C-BackupVoľba periódy "Never", nakoľko úloha bude spúšťaná cez trigger. Dostavíte to po dokončení sprievodcuV naplánovanej úlohe dostavíte spúštanie cez Trigger s názvom z predchádzajúcej úlohy.Doplňujúca podmienka, ktorá pred spustením kontroluje prítomnosť súboru na prenos.Nastavenie Triggeru (spúšte) pre ďalšiu úlohu v poradí Zostavenie úlohy pre aktualizáciu stavu skladu na eshope (skript súbor dodáva dodávateľ eshopu)Odchytenie konzolovej obrazovky pre archiváciu. Samotnú archiváciu nastavte v Záložke On task finish vyyplnením prvého políčka "Archive File name".Odoslanie Triggeru ak úspešne skončí aktualizácia stavu skladu. Zostavenie úlohy pre zmazanie zasoby.xml a vytvorenie signalizačného súboru pre znak, že všetko prebehlo v poriadkuZačiatok nastavenia Watch-u pre sledovanie neúspešného prenosu zásob do eshopuHlavná podmienka watchu - zisťovanie prítomnosti súboru, ktorý sa vytvorí len v prípade, že proces prebehol úspešnePrítomnosť súboru sa bude vyhodnocovať len v čase medzi 23:15 až 23:20, v ostatnom čase bude Unknown (násilne neznámy stav)Prítomnosť súboru sa bude vyhodnocovať len v pracovných dňoch, cez víkend bude Unknown (násilne neznámy stav)Nastavený Watch v C-MonitorConsole pre kontroluNaplánovanie dávky pre zmazanie dátového súboru zasoby.xml a vytvorenie signalizačného súboruÚloha pre periodické mazanie signálneho súboru.
Documents: 
Package icon Konfiguračné súbory použité pri riadenom prenose stavu zásob do eshopu.