Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Nastavenia a notifikácia porúch

Nastavenie oznamovaní o poruchách môže meniť len správca. Nedoporučujeme meniť Default nastavenia, pokiaľ to skutočne nevyžadujete. Časy notifikácií sú nastavené podľa dlhodobých skúseností s reakciou operátorov na poruchy a riešením porúch

Nastavenie poruchy

K nastaveniu poruchy sa dostanete cez Admin zónu, v ľavom menu Parametre -> Nastavenie porúch

Pre nastavenie oznámení o poruche si najskôr zvoľte v rozbaľovacom menu, parametre ktorej poruchy chcete meniť. Zoznam porúch je rozsiahly a celý si ho môžete pozrieť na obrázku.

Zobrazenie zoznamu porúch

Samotné nastavenie určujeme na záložke Parametre vyhodnocovania. Oznamovanie o poruche viete aj vypnúť zaškrtnutím Blokovať vyhodnocovanie tejto zóny, čo rovnako nedoporučujeme.

Nastavenie oznámení sú rozdelené podľa kategórií: Varovanie, Alarm, Kritický alarm

Každá z nich sa ešte delí podľa priority počítača, ktorá sa určuje už pri inštalácii Customer Monitora na počítať. Priority sú:
Priorita 1 (non-stop zapnutý, kľúčový, napr. server)
Priorita 2 (non-stop zapnutý, nie kritický)
Priorita 3 (bežne používaný, napr. prac. stanica)
Priorita 4 (občas zapnutý počítač)

Nastavenie priority počítača

Parametre nastavenia vyhodnocovaní sú pre rôzne poruchy viacmenej rovnaké.
Volí sa spravidla hodnota (deň, veľkosť, ...) pri dosiahnutí ktorej sa začne porucha notifikovať.
Poslať email operátorovi
Poslať email správcovi
Poslať email používateľovi PC
Poslať email kontaktnej osobe spoločnosti
Posielať email znova (0=vypnuté)

V spodnej časti stránky nastavení parametrov poruchy je vždy uvedené, za akých okolností porucha vzniká a rovnako ako môžete zabezpečiť jej odstránenie.

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené parametre pre vyhodnocovanie chybných C-Backup zálohovaní. Príklad : Máte nastavené zálohovanie dokumentov raz denne, varovanie o chybnom zálohovaní sa zobrazí po 1.1 násobku tejto periódy v prípade počítača na ktorom je nastavená Priorita 1(non-stop zapnutý, kľúčový, napr. server), ak sa naďalej nevykoná úspešne záloha tak po uplynutí 4.1 násobku naplánovanej periódy zálohovania sa varovanie zmení na alarm, ak sa naďalej nevykoná úspešne záloha tas sa po uplynutí 7.1 násobku naplánovanej periódy zálohovania zmení alarm na kritický alarm, o každej zmene stavu je zákazník a operátor informovaný emailom.

Príklad nastavenia vyhodnocovania poruchy pre zálohovanie C-Backup

Obrázky: 
Zobrazenie zoznamu porúchNastavenie priority počítačaPríklad nastavenia vyhodnocovania poruchy pre zálohovanie C-Backup