Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Watches stavy a logy

Hlavnou Úlohou Watches v riešení Customer Monitor je v reálnom čase sledovať hodnoty a stavy funkcií v IT systéme s notifikáciou limitných a chybných hodnôt. Watches výrazne prispievajú k hlavnému cieľu CM, ktorým je  včasné a presné určenie chyby a zabezpečiť tak plynulý chod počítačovej techniky. Presný postup nastavenia a popis jednotlivých častí Watches je bližšie popísaný v časti Úvod do nastavenia Online monitoringu - Watches.

V tejto časti vám ukážeme kde sa dajú kontrolovať stavy Watches, priamo cez C-Monitor Console ale aj cez CM portál, ako aj zobrazenie logov z priebehu Watches a históriu priebehu Watches.

 

Zobrazenie aktuálneho stavu Watchu cez C-Monitor klienta a CM portál

Stavy nastavených Watches je možné prezrieť priamo v konzole, v položke Watches State v časti C-Monitor Runtime Information ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Popis stĺpcov aktuálneho stavu Watches

Name/Short Name - názov Watchu a jeho skratka, zelený krúžok znamená že Watch je v stave OK, červený - Fail, šedý - Unknown

Value - hodnoty ktoré sa vyhodnocujú pomocou Watchu

State Evaluated - čas a dátum kedy bol aktuálny stav Watchu vyhodnotený

Last State Change - posledná zmena stavu Watchu

State Description - podmienky k určeniu stavu, ktoré sa vyhodnocujú aj s hodnotami, ktoré aktuálne nadobúdajú

Zobrazenie stavu watchu

Obrázek: Zobrazenie stavu watchu

Údaje sa na CM portál sa prenášajú s pár sekundovým oneskorením, takže na kontrolu môžete využiť aj rozhranie CM portálu. Stavy Watches nájdete v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Watches(Online monitoring) -> pomocou horného filtra si vyhľadáte konkrétny Watch ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Kliknutím na tlačidlo Editovať, máte možnosť meniť parametre pre vyhodnocovanie a pod. Kliknutím na Meno Watchu zobrazíte históriu priebehu watchu v tabuľkovej alebo grafickej podobe.

Zobrazenie stavu watchu na CM portáli

Obrázek: Zobrazenie stavu watchu na CM portáli
Aktuálny Log z Watches zobrazený cez C-Monitor klienta

Zobrazenie aktuálneho logu z watches cez C-Monitor klienta v Monitor Console. Watches Current Log je znázornený na nasledujúcom obrázku a zochytáva každú zmenu stavu Watchu.

Popis stĺpcov aktuálneho stavu Watches

Date Time - dátum a čas nastatia zmeny stavu Watchu

State change - zachytáva zmenu stavo Watchov

Name/Short Name - názov Watchu a jeho skratka, zelený krúžok znamená že Watch je v stave OK, červený - Fail, šedý - Unknown

Value - hodnoty ktoré sa vyhodnocujú pomocou Watchu

State Description - podmienky k určeniu stavu, ktoré sa vyhodnocujú aj s hodnotami, ktoré aktuálne nadobúdajú. Červeným krúžkom sú vyznačené hodnoty ktoré vybočili mimo stanovené intervali pre vyhodnocovanie OK stavu.

Zobrazenie aktuálneho logu z watches

Obrázek: Zobrazenie aktuálneho logu z watches

Zobrazenie starších logov spravíte prekliknutím, do časti Watches History ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zobrazenie histórie stavov watches

Obrázek: Zobrazenie histórie stavov watches
Aktuálny Log z Watches zobrazený cez CM portál

Log z watches sa na CM portáli zobrazuje v časti CM IT monitoring -> Watches (Online Monitoring) -> Pomocou horného filtra si vyberiete konkrétny watch a kliknete na jeho názov ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vstup do zobrazenie Logu z Watchu

Obrázek: Vstup do zobrazenie Logu z Watchu

V nasledujúcom okne si zvolíte časové obdobie, za ktoré chcete log z priebehu Watchu zobraziť. V prípade že je na jednom zariadení viacej Watchov vyberiete konkrétny jeden ktorého históriu chcete zobraziť a kliknete na tlačidlo Zobraziť. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť graf zobrazíte historický  priebeh watchu v grafickej podobe.

Log z Watches

Obrázek: Log z Watches