Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Základné nastavenie Watchu na CM portáli

Základné nastavenie Watchu na CM portáli

Nastavenie posielania SMS z Watchov cez CM portál

 

 Základné nastavenie Watchu na CM portáli

Ďaľšou možnosťou pridania nového watchu je CM portál.
Využitie je vhodné pre vzdialené pridanie watchu C-Monitor klientovi bez nutnosti priameho prístupu do C-Monitor konzoly.
Tento spôsob pridávania watchov sa využíva aj pre MacOS a Linux operačné systémy.

K pridaniu watchu sa dostanete po prihlásení sa na CM portál v "Admin zóna" > "Watches - nastavenia".
Následne je možné kliknúť na "Display watches" pri zvolenom počítači.
Obrázok: Príklad pridania watchu cez CM portál

Obrázek: Obrázok: Príklad pridania watchu cez CM portálV ďaľšom kroku nastavte parametre watchu. Vysvetlenie jednotlivých položiek je nižšie.
Obrázok: Príklad nastavenia watchu cez CM portál

Obrázek: Obrázok: Príklad nastavenia watchu cez CM portál


Name: Výstižné pomenovanie watchu

Short name: Skrátené pomenovanie watchu. Je vhodné napr. pre identifikáciu watchu pri podmieňovaní jedného watchu druhým, kde sa v nastavovaní podmienky odkazujete práve na toto skrátené meno.

Enabled: Ak je zaškrtnuté, watch sa aktívne vyhodnocuje. Ak nie je zaškrtnuté, watch nie je aktívny.

Watch state:
je potrebné určiť za akého stavu Podmienok bude Watch  "OK". Predvolene bude Watch v stave "OK", ak všetky Podmienky sú pravidvé (TRUE).Tj. v našom ukážkovom prípade bude platiť, že Process Usage procesu spoolsv.exe bude nižšie ako 70%.  Ak pre váš prípade potrebujete inú kombináciu TRUE/ FALSE podmienok, zvoľte zo Selectboxu vyhovujúcu možnosť:

 - OK if all conditions are true, FAIL if atleast one condition is false - Pre splnenie OK stavu watchu musia byť všetky podmienky TRUE.
- OK if at least one condition is true, Fail if all conditions are false - Pre splnenie OK stavu watchu musí byť aspoň jedna podmienka TRUE.
- OK if at least one condition is false, Fail if all conditions are true - Pre splnenie OK stavu watchu musí byť aspoň jedna podmienka FALSE.
- OK if all conditions are false. Fail if at least one condition is true - Pre splnenie OK stavu watchu musia byť všetky podmienky FALSE.

Watch mení stav po zmene pravidvosti podmienok pri prvom nasledujúcom tiku C-Monitor (default je to každých 30sec). V niektorých prípadoch, to môže byť nežiadúce, keď nejaký parameter zmení svoju hodnotu na tak krátku dobu, že to nevplyvní prevádzku IT systému. Vtedy je vhodné aktivovať Oneskorenie prechodu Watchu do "FAIL" prostredníctvom voľby "Delay for FAIL state".

 


Notify Unknown state from C-Monitor by Watch Actions:
Pri dosiahnutí Unknown stavu watchu sa vykonajú nastavené akcie.

Notify Unknown State from CM Server: Ak je zaškrtnuté, operátor dostáva notifikácie ak watch prejde do "Unknown" stavu.

Delay for FAIL state: Učruje čas, počas ktorého musí byť podmienka vo false stave, aby bol watch vyhodnotený ako FAIL.
Vhodným nastavením tejto hodnoty zabezpečíte optimálne notifikovanie chybných stavov watchu. Viac v časti "Optimalizácia notifikácie z Watches"

Evaluation and notification of errors on CM server
For this watch:
- Allowed on CM server - Štandardné nastavenie (CM server vyhodnocuje a notifikuje watch)
- Blocked notification on CM server - CM server watch nenotifikuje
- Blocked evaluation and notification on CM server - CM server watch nevyhodnocuje a nenotifikuje
For computer:
- Tento link vás odkáže na nastavenie vyhodnocovania watchov pre zvolený počítač. Hodnota ktorú vidíte pri tejto položke (v našom prípade ALLOWED) ukazuje aktuálne nastavenie.
For customer:
- Tento link vás odkáže na nastavenie vyhodnocovania watchov pre zvoleného zákazníka. Hodnota ktorú vidíte pri tejto položke (v našom prípade ALLOWED) ukazuje aktuálne nastavenie.


V ďalšom kroku kliknite na "Add condition" pre pridanie podmienky watchu.
Obrázok: Príklad pridania podmienky watchu cez CM portál

Obrázek: Obrázok: Príklad pridania podmienky watchu cez CM portálV tomto kroku vyberte a nastavte konkrétnu podmienku, ktorú chcete použiť.

Pre príklad poslúži podmienka Ping, kde nastavte parametre podmienky.

Je možné nastaviť aj možnosť uvedenia watchu do "Unknown" stavu. Toto nastavenie sa využíva pre potlačenie notifikácie, ak by stav Watchu bol za určitého stavu podmienky nerelevantný alebo zmatočný. Predvolene je tento checkbox neaktívny

Po dokončení nastavenia podmienky stlačte vpravo dole "Aplikovať" a následne vpravo hore "Update" pre odoslanie watchu do C-Monitoru.
Obrázok: Príklad nastavenia podmienky watchu cez CM portál

Obrázek: Obrázok: Príklad nastavenia podmienky watchu cez CM portál
Potvrďte že chcete watch odoslať do C-Monitora
Obrázok: Potvrdenie odoslania watchu do C-Monitora

Následne sa zobrazí informácia o odoslaní watchu do C-Monitoru a výzva aby ste watch needitovali, pokiaľ nebude aplikovaný na počítači. Watch sa zaplikuje v priebehu pár minút.
Obrázok: Informácia po odoslaní watchu do C-Monitora

Obrázek: Obrázok: Informácia po odoslaní watchu do C-MonitoraTo, že sa watch na počítači zaplikoval následne skontrolujete v rovnakom okne, kde sa watch zobrazí nasledovne:
Obrázok: Watch bol na počítači zaplikovaný

Obrázek: Obrázok: Watch bol na počítači zaplikovanýWatch môžete v prípade potreby editovať alebo zmazať v rovnakom menu vpravo hore.

 

Nastavenie posielania SMS z Watchov cez CM portál

Od verzie C-Monitora 2.6 máte možnosť nastaviť posielanie SMS z Watchov aj cez CM portál. Toto nastavenie spravíte v záložke General  pridaním podmienky (Add action) v prípade prechodu Watchu do stavu fail, dlhodobeho stavu fail alebo pri prechode watchu do stavu OK. Postup nastavenia posielania SMS z Watchov je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie posielania SMS z Watchov cez CM portál

Obrázek: Nastavenie posielania SMS z Watchov cez CM portál

 

Obrázky: 
Obrázok: Príklad pridania watchu cez CM portálObrázok: Príklad nastavenia watchu cez CM portálObrázok: Príklad pridania podmienky watchu cez CM portálObrázok: Príklad nastavenia podmienky watchu cez CM portálObrázok: Watch bol na počítači zaplikovanýNastavenie posielania SMS z Watchov cez CM portál