Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Kópia existujúceho Watchu na iné PC

V prípade, že Watch, ktorý ste nastavili je vhodný aj pre iné počítače a servery, môžete ho skopírovať na iné PC. Zatiaľ je dostupný spôsob cez prenos .swl súboru, v budúcnosti pribudne možnosť Watch označiť a vybrať cieľový počítač

Podmienkou pre fungovanie skopírovaného Watchu na iné PC je nastavenia podmienok vhodných aj pre cieľový počítač. Napríklad, ak by ste si do Watchu nastavili sledovanie voľného miesta na C,D,E diskoch a druhý počítač by mal len C,D, bude zobrazený stav Unknown kvôli chýbajúcemu E disku.

Pre úspešný prenos sú potrebné dva úkony :

1. Získanie swl súboru s jedným alebo viacerými Watchmi pre distribúciu
2. Rozposlanie Watchu na cieľové počítače

Prenos zilustrujeme na príklade distribúcie existujúceho Watchu o signalizácii reštartu počítača (servera).

1. Získanie swl súboru s jedným alebo viacerými Watchmi pre distribúciu

Z CM Portálu z časti Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Watches - nastavenia zo zdrojového počítača cez link "SWL history"  stiahnite posledný Watches.swl súbor, na svojom PC v C-MonitorConsole z neho odstráňte ostatné Watche, uložte pod ľubovoľným názvom s príponou .swl a pokračujte ďalším krokom.
Získanie posledného SWL súboru s konfiguráciou Watches cez link SWL History

Obrázek: Získanie posledného SWL súboru s konfiguráciou Watches cez link SWL History


Stiahnutie najnovšej verzie SWL súboru

Obrázek: Stiahnutie najnovšej verzie SWL súboru


Zo stiahnutého súboru zmazanie Watches, ktoré sa nebudú distribuovať na ďalšie počítače

Obrázek: Zo stiahnutého súboru zmazanie Watches, ktoré sa nebudú distribuovať na ďalšie počítačeUloženie očistenej konfigurácie Watches pod ľubovoľným názvom s príponou .swl.

Obrázek: Uloženie očistenej konfigurácie Watches pod ľubovoľným názvom s príponou .swl.

 

2. Rozposlanie Watchu na cieľové počítače

Pripravený swl. súbor v tej istej časti CM portálu (Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Watches - nastavenia) rozpošlite na označené počítače cez tlačidlo "Add Watches via SWL file on Selected PCs". Ďalej sledujte sprievodcu. Najdôležitejším rozhodnutím je, či Watches pridáte alebo daným súborom prepíšete súčasnú konfiguráciu Watches. 

Tip : Ak potrebujete na veľa počítačoch vymazať všetky Watche, pošlite súbor swl s prázdnou konfiguráciou Watches a pri odosielaní súboru zvoľte možnosť Nahradiť existujúce Watches C-Monitora týmto súborom
Označenie cieľových počítačov a odoslanie prostredníctvom tlačidla Add

Obrázek: Označenie cieľových počítačov a odoslanie prostredníctvom tlačidla Add
Obrázky: 
Získanie posledného SWL súboru s konfiguráciou Watches cez link SWL History Stiahnutie najnovšej verzie SWL súboruZo stiahnutého súboru zmazanie Watches, ktoré sa nebudú distribuovať na ďalšie počítačeUloženie očistenej konfigurácie Watches pod ľubovoľným názvom s príponou .swl.Označenie cieľových počítačov a odoslanie prostredníctvom tlačidla Add