Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Nastavenie zálohovania

Vytvorenie a naplánovanie zálohovacej úlohy na serveri

Vytvorenie úlohy pre NTBackup zálohovania nakopírovaním hotového príkazu

V prvom rade si musíte vytvoriť a naplánovať zálohovaciu úlohu prostredníctvom sprievodcu priamo na servery a z tejto naplánovanej úlohy následne skopírujete príkaz do zálohovacej úlohy vytvorenej pomocou C-Monitora.

Vytvorenie a naplánovanie zálohovacej úlohy na serveri

Nastavenie zálohovania na pracovnej stanici je popísané v nasledujúcich krokoch.

Na Serveri spustíte „Zálohovanie“ cez Štart -> Programy -> Príslušenstvo -> Systémové nástroje -> Zálohovanie.

Spustenie NTbackup zálohovania na pracovnej stanici

Obrázek: Spustenie NTbackup zálohovania na pracovnej stanici

 Následne sa vám otvorí sprievodca nastavením zálohovania, v ktorom pre nastavenie zálohovania zvolíte možnosť Back up files and settings.

Zvolíte možnosť zálohovať súbory a zložky

Obrázek: Zvolíte možnosť zálohovať súbory a zložky

V nasledujúcom okne vyberiete jednu z možností. Prvá možnosť je odzálohovanie všetkých dát. Druhá možnosť je keď si vy vyberáte, ktoré súbory sa budú zálohovať. Pre výber súborov pre zálohovanie zvolíte možnosť Let me choose what to backup.

Zvolíte si čo sa bude zálohovať

Obrázek: Zvolíte si čo sa bude zálohovať

Vyberiete si zložky a súbory, ktoré sa budú zálohovať.

Zoznam súborov a adresárov, z ktorých vyberiete, ktoré sa majú zálohovať

Obrázek: Zoznam súborov a adresárov, z ktorých vyberiete, ktoré sa majú zálohovať

NTBackup ponúka možnosť zálohovať System State, toto zálohovania nastavíte tak že pri výbere zložiek pre zálohovania označíte zložku s názvom System State ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Nastavenie zálohovania System State

Obrázek: Nastavenie zálohovania System State

V ďalšom okne zadáte miesto pre ukladanie záloh a názov zálohy.

Zadáte si miesto pre uloženie zálohy a názov zálohy

Obrázek: Zadáte si miesto pre uloženie zálohy a názov zálohy

Pre naplánovanie tejto úlohy kliknete na tlačidlo pokročilých nastavení.

Vstup do pokročilých nastavení

Obrázek: Vstup do pokročilých nastavení

Vyberiete si typ zálohovania.

Vyberiete si aký typ zálohy sa bude vykonávať

Obrázek: Vyberiete si aký typ zálohy sa bude vykonávať

V nasledujúcom okne máte možnosť overiť zálohu po skončení zálohovania.

Možnosť verifikovať zálohu po skončení zálohovania

Obrázek: Možnosť verifikovať zálohu po skončení zálohovania

Voľba prepísania existujúcej zálohy novou alebo pridanie novej zálohy pri zachovaní pôvodnej zálohy.

Možnosť prepísať starú zálohu novou alebo pripojiť novú zálohu k starým

Obrázek: Možnosť prepísať starú zálohu novou alebo pripojiť novú zálohu k starým

Pre naplánovanie zálohovacej úlohy zvolíte možnosť Later nastavíte si názov úlohy a pre nastavenie času spúšťania kliknete na tlačidlo Set Schedule.

Pre naplánovanie zálohovania zvolíte možnosť later a pre rozšérené možnosť naplánovania zálohovania kliknite na tlačidlo Set schedule

Obrázek: Pre naplánovanie zálohovania zvolíte možnosť later a pre rozšérené možnosť naplánovania zálohovania kliknite na tlačidlo Set schedule

V detailoch nastavenie periódy spúšťania zálohovania si zvolíte požadovaný čas.

Nastavenie periódy spúšťania zálohovania

Obrázek: Nastavenie periódy spúšťania zálohovania

Nastavenie spúšťania zálohovacej úlohy pod iným používateľom.

Zvolíte si pod akým používateľom sa bude zálohovanie spúšťať

Obrázek: Zvolíte si pod akým používateľom sa bude zálohovanie spúšťať

Pre dokončenie sprievodcu kliknite na tlačidlo Finish

Pre dokončenie sprievodcu kliknite na tlačidlo Finish

Obrázek: Pre dokončenie sprievodcu kliknite na tlačidlo Finish

Po dokončení sprievodcu sa presuniete do naplánovaných úloh vo windowse a rozkliknete si detaily zálohovacej úlohy, ktorú ste teraz cez sprievodcu vytvorili.

Vstúpite do naplánovaných úloh a praví tlačidlom myši dáte zobraziť vlastnosti naplánovanej úlohy pre zálohovanie

Obrázek: Vstúpite do naplánovaných úloh a praví tlačidlom myši dáte zobraziť vlastnosti naplánovanej úlohy pre zálohovanie

Nakopírujete obsah riadku „Spustiť, Run“ okrem „C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe“. ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Skopírujete časť príkazu za C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe

Obrázek: Skopírujete časť príkazu za C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe

Vytvorenie úlohy pre NTBackup zálohovania nakopírovaním hotového príkazu

Teraz sa presuniete do schedulera cez C-Monitor ikonku a spustíte wizarda pre nastavenie NTBackup zálohovania ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Spustenie wizarda pre natstavenie zálohovania cez NTBackup

Obrázek: Spustenie wizarda pre natstavenie zálohovania cez NTBackup

V novootvorenom okne zvolíte možnosť Enter prepared NT Backup Command Line, kde budete mať možnosť vložiť príkaz, ktorý ste vytvorili v úvode.

Zvolíte možnosť vloženia predpripraveného balíčka pre zálohovanie

Obrázek: Zvolíte možnosť vloženia predpripraveného balíčka pre zálohovanie

Do horného riadku nakopírujete príkaz, ktorého postup na vytvorenie sa nachádza TU.

Do hornej časti vložíte príkaz, ktorý ste si skopírovali z pravidelnej úlohy z windowsu

Obrázek: Do hornej časti vložíte príkaz, ktorý ste si skopírovali z pravidelnej úlohy z windowsu

Nastavíte si periódu spúšťania zálohovacej úlohy.

Nastavenie periódy spúšťania zálohovania

Obrázek: Nastavenie periódy spúšťania zálohovania

Zvolíte si názov zálohovacej úlohy.

Zvolíte si názov zálohovacej úlohy

Obrázek: Zvolíte si názov zálohovacej úlohy

Nastavíte spúšťanie pod iným používateľom napr. Administrátorom, alebo backup userom a kliknete na tlačidlo Finish.

Nastavenie spúšťania zálohovania pod iným používateľom

Obrázek: Nastavenie spúšťania zálohovania pod iným používateľom

Následne budete vyzvaný na podpísanie zálohovacieho programu NTBackup.

Výzva na podpísanie zálohovacieho programu NTBackup

Obrázek: Výzva na podpísanie zálohovacieho programu NTBackup

Po podpísaní sa vám táto úloha úspešne pridá do schedulera, po pridaní kliknite na tlačidlo uložiť.

 Úspešné zálohovanie závisí od správneho nastavenie backupu. Ak ste nastavovali cez vyššie popísaný postup, chyba by nemala nastať. V prípade chyby v príkazovom riadku záloha neprebehne a  zálohovanie sa ukončí(môže sa objaviť aj dialógové okno).  Aby ste zistili chybu nájdite Log súbor na  CM portáli .  Normálny priebeh NT Backupu sa ukončí bez čakania na uzavretie dialógového okna je zobrazený na nasledujúcom obrázku.Priebeh zálohovania po spustení

Obrázek: Priebeh zálohovania po spustení
Obrázky: 
Spustenie NTbackup zálohovania na pracovnej staniciZvolíte možnosť zálohovať súbory a zložkyZvolíte si čo sa bude zálohovaťZoznam súborov a adresárov, z ktorých vyberiete, ktoré sa majú zálohovaťNastavenie zálohovania System StateZadáte si miesto pre uloženie zálohy a názov zálohyVstup do pokročilých nastaveníVyberiete si aký typ zálohy sa bude vykonávaťMožnosť verifikovať zálohu po skončení zálohovaniaMožnosť prepísať starú zálohu novou alebo pripojiť novú zálohu k starýmPre naplánovanie zálohovania zvolíte možnosť later a pre rozšérené možnosť naplánovania zálohovania kliknite na tlačidlo Set scheduleNastavenie periódy spúšťania zálohovaniaZvolíte si pod akým používateľom sa bude zálohovanie spúšťaťPre dokončenie sprievodcu kliknite na tlačidlo FinishVstúpite do naplánovaných úloh a praví tlačidlom myši dáte zobraziť vlastnosti naplánovanej úlohy pre zálohovanie Skopírujete časť príkazu za C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exeSpustenie wizarda pre natstavenie zálohovania cez NTBackupZvolíte možnosť vloženia predpripraveného balíčka pre zálohovanieDo hornej časti vložíte príkaz, ktorý ste si skopírovali z pravidelnej úlohy z windowsuNastavenie periódy spúšťania zálohovaniaZvolíte si názov zálohovacej úlohyNastavenie spúšťania zálohovania pod iným používateľomVýzva na podpísanie zálohovacieho programu NTBackupPriebeh zálohovania po spustení