Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Iné výpadky služieb (DNS, WINS, Active directory)

Kontrola prekladu DNS servera   

Na základnú kontrolu prekladu DNS servera vám postačuje Ping na vhodnú sieťovú lokalitu, obvykle je to akákoľvek internetová adresa v tvare názvu. Príklad: Ping  www.seznam.cz

Nastavenie podmienky PING nájdete TU.

Watch podmienka Ping na skrátené sieťové meno  (WINS, DNS)

Pre vysvetlenie spôsobu kontroly prekladu skráteného názvu v sieťach s WIN serverom, pridávame krátky popis služieb, ktoré daný preklad vykonávajú :  
WINS  - služba na preklad skráteného mena zariadenia vo Windows sieti (Netbios názvu) na IP adresu zariadenia.  

DNS - služba na preklad doménového mena (hostname) zariadenia na IP adresu.

V sieti s Windows serverom sú obvykle funkčné obidve služby (WINS aj DNS) a ich aktivácia funguje automaticky, obvykle sa najprv aktivuje WINS služba, ktorá keď nefunguje, automaticky sa skúša preklad cez DNS (dopĺňa sa k skrátenému sieť. menu doména sieť. adaptéra a skúša sa preklad cez DNS server).

Pre kontrolu, že je preklad skráteného sieťového mena realizovateľný, nemusí postačovať, že  si dáte testovať bežiacu službu DNS, WINS. Nemusia byť v poriadku záznamy v týchto službách. Môže zlyhať systém replikácie údajov, alebo niekde môže byť nastavený odkaz na neaktuálny server.

Ak potrebujete mať istotu, že preklad skráteného mena sieťového zariadenia sa dá realizovať, nastavte podmienku PING na skrátený názov z počítača, z ktorého to má byť určite funkčné.

 Príklad Ping PRINT-SRV2   (PRINT-SRV2 je skrátený sieťový názov počítača)

 Nastavenie  podmienky PING nájdete TU.

Kontrola funkčnosti  Active directory 

Základnú funkčnosť Active Directory v CM najjednoduchšie otestujete prostredníctvom spustenia naplánovanej úlohy spustenej pod používateľom z domény, ktorá do CM odosiela výsledky a ihneď ich spracováva..
Cez Watche nie je toto možné otestovať, nakoľko Watche nepodporujú spustenie testu pod konkrétnym používateľom (z dôvodu stability sa zatiaľ všetky testy vykonávajú pod používateľom ako beží C-Monitor, predvolene System account)

Vhodným typom na takýto test je vykonávanie C-Backup zálohy s malým súborom z testovacieho PC na doménový server, ktorá sa má vykonávať pod doménovým používateľom a  v krátkom, napríklad 5min, intervale.  V prípade nevykonania úlohy (z akéhokoľvek dôvodu) CM server doručí chybu. Týmto máte zabezpečené, že budete rýchlo informovaní o akejkoľvek chybe k serveru poskytujúci AD služby.

V prípade, že používate komplexnejšie služby s Active Directory, doporučujeme po zmenách (napríklad po inštalácii patchov) skontrolovať stav Active directory služieb ručne (napríklad čítajte tu ).