Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Pravidelná údržba

Pravidelnou údržbou zabezpečíte plynulý chod vášho IT a ušetríte náklady na servis. Jednotlivé časti pravidelnej údržby sú rozpísané v podmenu.


Automatizovaná údržba PC cez C-Monitor
- pomocou pravidelných úloh na automatizovanú údržbu PC cez C-Monitor udržujete váš PC v stave aby vám poskytoval čo najväčší výkon a predchádzate tak jeho spomaleniu, zamŕzaniu a strate času s opravami .

Pravidelnú údržbu podľa vašich špecifických požiadaviek (napr. skriptové súbory) dokážete nastaviť prostredníctvom C-Monitora. Ich spúšťanie môže byť v pravidelných intervaloch alebo na základe udalosti zistenej z monitoringu. O spustení takéhoto procesu môžete byť informovaní aj s odchytením celého logu, nech sa ukladá do samostatného súboru alebo je to len výstup na "čiernu" konzolu.