Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Network info

Network info

Poskytujú detailné informácie o prenesených dátach, ktoré sa počítajú každý deň nanovo. Prenesené dáta sú rozdelené podľa smeru (upload, download), prenesené dáta sú priradené k procesom, s príslušnou IP adresou, k jednotlivým prenosom sú zobrazené aj príslušné prenosové porty.  Takéto detailné informácie nieje možné vyčítať nikde z CM portálu.

Vstup do Network info sa realizuje cez C-Monitor tray ikonku otvorením Scheduler - Monitor Console a v novootvorenom okne, z možností na ľavej strane kliknete na Network info ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Network info

Obrázek: Network info

Výpis je rozdelený na päť častí.

Prvá časť zobrazuje kumulovaný počet celkových prenesených dát cez jednotlivé protokoly ktoré sa počítajú od 00:00 do 24:00 aktuálneho dňa. V stĺpci Change je zobrazená zmena za posledných 30 sekúnd) prijatých (download) a odoslaných (upload) dát a v stĺpci Speed je priemerná rýchlosť odosielania a prijímania dát.  Táto časť je vyznačená na nasledujúcom obrázku.

Kumulovaný počet celkových prenesených dát cez jednotlivé protokoly

Obrázek: Kumulovaný počet celkových prenesených dát cez jednotlivé protokoly

Druhá časť zobrazuje zmenu odoslaných a prijatých dát len pre TCP a UDP pakety, pre konkrétny proces za posledných 30 sekúnd s detailom rýchlosti prenosu a prenosový port.

Tretia časť zobrazuje to isté ako druhá časť ale kumulatívne za celý deň (00:00 - 24:00).

Druhá a tretia časť sú vyznačené na nasledujúcom obrázku.

Odoslané a prijaté dáta pre TCP a UDP pakety

Obrázek: Odoslané a prijaté dáta pre TCP a UDP pakety

Štvrtá časť  zobrazuje kumulovaný počet celkových prenesených dát rozdelenie na IP za celý deň od 00:00 do 24:00. Zobrazuje aj priemerné rýchlosti Uploadu a Downloadu a zobrazuje prenosové porty a percentuálny podiel z celkových prenesených dát.

Piata časť obsahuje informácie a celkovom trafficu cez virtuálne a sieťové adaptéry.

Internetové prenosy rozdelené na IP adresy, sumárny prenos dát cez ethernet

Obrázek: Internetové prenosy rozdelené na IP adresy, sumárny prenos dát cez ethernet