Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Oddelenie zálohovania od produkčnej LAN

Pre zníženie zaťaženia produkčnej LAN počas priebehu zálohovania je možné v konfigurácii ESX servera nastaviť aby zálohovanie prebiehalo cez iný sieťový adaptér. Jeden sieťový adaptér na ESX serveri bude dedikovaný pre produkčnú LAN a druhý sieťový adaptér bude pre zálohovanie.

Na nasledujúcom obrázku sa nachádza príklad takéhoto nastavenia priamo na ESX serveri cez vSphere klienta alebo vCenter. Realizáciu takejto konfigurácie odporúčame zveriť špecialistom.

Príklad konfigurácie sieťových adaptérov na ESX serveri pre oddelenie produkčnej LAN a zálohovania

Obrázek: Príklad konfigurácie sieťových adaptérov na ESX serveri pre oddelenie produkčnej LAN a zálohovania
Obrázky: 
Príklad konfigurácie sieťových adaptérov na ESX serveri pre oddelenie produkčnej LAN a zálohovania