Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Odozvy na protokoloch POP3, SMTP

Základnou možnosťou sledovania funkčnosti mailových služeb je sledovanie odozvy na POP3 a SMTP protokoloch.

K požadovanej funkcionalite slúži CM Watch, v ktorom sa využíva podmienka POP3 alebo SMTP.

C-Monitor podmienka POP3, alebo SMTP komunikuje so zvoleným serverom pomocou príkazov protokolu POP3, alebo SMTP.
Podmienky vyhodnocujú stav na základe informácií, ktoré obdržia pri komunikácii s mailovým serverom.

Pre komplexnejšie sledovanie funkčnosti mailových služieb použite Email looping test
 

POP3

Podmienkou POP3 sledujete základnú funkčnosť POP3 servera.
Viac o nastavení podmienky POP3 čítajte tu.

Pre príklad možného nastavenia pomocou C-Monitor konzoly slúži nasledovný obrázok.
Takto nastavená podmienka bude každých 10 minút testovať prístup do zadefinovanej POP3 schránky na serveri pop3.company.sk.
Ak obdrží od POP3 servera odpoveď o korektnom prístupe do POP3 schránky, podmienka sa vyhodnotí ako True.
Obrázok: POP3 test

Obrázek: Obrázok: POP3 testVyhodnotenie CM Watchu si môže operátor prezrieť buď priamo v C-Monitor konzole > Watches state, alebo cez CM-Portál > CM IT monitoring > Watches (Online monitoring).

Notifikácia je defaultne zabezpečená pomocou e-mailovej notifikácie pri zmene stavu CM Watchu, prípadne aj pomocou SMS, ak je tak v akcii CM Watchu nastavené.

 

SMTP

Podmienkou SMTP sledujte základnú funkčnosť SMTP servera.
Viac o nastavení podmienky SMTP čítajte tu.

Pre príklad možného nastavenia pomocou C-Monitor konzoly slúži nasledovný obrázok.
Takto nastavená podmienka bude každých 10 minút odosielať testovací mail na adresu smtp_test_reciever@company.sk.
Po vykonaní príkazu pre odoslanie mailu pomocou SMTP protokolu podmienka očakáva od SMTP protokolu odpoveď o úspešnom odoslaní.Obrázok: SMTP test

Obrázek: Obrázok: SMTP testVyhodnotenie CM Watchu si môže operátor prezrieť buď priamo v C-Monitor konzole > Watches state, alebo cez CM-Portál > CM IT monitoring > Watches (Online monitoring).

Notifikácia je defaultne zabezpečená pomocou e-mailovej notifikácie pri zmene stavu CM Watchu, prípadne aj pomocou SMS, ak je tak v akcii CM Watchu nastavené.

Obrázky: 
Obrázok: SMTP testObrázok: POP3 test