Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Záloha MS SQL standard

Nastavenie zálohovania

Obnova zálohy

Spôsob kontroly - chyby

Nastavenie zálohovania

Nižšie je odkomunikovaný doporučovaný postup nastavenia zálohovania databáz v MS SQL 2008 Standarda následnej kontroly vykonania zálohy cez funkciu sledovanie zmien súborov (Watch Dog files).
Pre staršie SQL servery (2000 a 2005) doporučujeme komprimáciu záloh realizovať synchronizovaným spúšťaním C-Backup, ktorý súčasne zabezpečí aj rotáciu záloh, nakoľko tieto staršie systémy nemajú vstavanú komprimáciu záloh. Export databázy v Management Studio zvoľte, aby sa stará záloha vždy prepísala novou.

Postup nastavenie zálohovania pre SQL server 2008:

Ako prvé si spustíte program SQL Server Management Studio.

1.png

Pripojíte sa na SQL server, ktorý chcete zálohovať.

Prihlásenie na SQL server zadaním názvu servera v prípade lokálneho pripojenia pod Správcovským kontom môžete nastaviť spôsob autentifikácie cez windows authentification

Obrázek: Prihlásenie na SQL server zadaním názvu servera v prípade lokálneho pripojenia pod Správcovským kontom môžete nastaviť spôsob autentifikácie cez windows authentification

Vytvoríte nový údržbový plán, postup je znázornený na nasleedujúcom obrázku.

Pridanie nového plánu do záložky Maintenance Plans

Obrázek: Pridanie nového plánu do záložky Maintenance Plans

Zvolíte si názov plánu.

Zvolíte si názov plánu

Obrázek: Zvolíte si názov plánu

Z ponuky Maintenance Plan Task vyberiete Back up Database Task - nastavenie zálohovania a Maintenance Cleanup Task - pre automatické vymazávanie starých záloh.

V tomto kroku si pridáte do plánu úlohu na vytváranie záloh a úlohu na automatické zmazávanie starých záloh

Obrázek: V tomto kroku si pridáte do plánu úlohu na vytváranie záloh a úlohu na automatické zmazávanie starých záloh

Pre tieto úlohy je možné nastaviť reťazenie, na obrázku je znázornený stav, keď sa ako prvé spustí zálohovanie a po jeho skončení sa spustí úloha na odstraňovanie starých záloh. 

Medzi jednotlivými úlohami v pláne sa dá nastaviť retazenie tzn. postupnosť spôšťania úloh

Obrázek: Medzi jednotlivými úlohami v pláne sa dá nastaviť retazenie tzn. postupnosť spôšťania úloh

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na jednotlivé úlohy môžete vstúpiť do nastavení úlohy.

Pre nastavenie parametrov zálohovania kliknete na zálohovaciu úlohu pravým tlačidlom myši a zvolíte Edit

Obrázek: Pre nastavenie parametrov zálohovania kliknete na zálohovaciu úlohu pravým tlačidlom myši a zvolíte Edit

V časti Database(s) si zvolíte, ktoré databázy chcete zálohovať.

Nastavenie zálohovania - výber databáz na zálohovanie

Obrázek: Nastavenie zálohovania - výber databáz na zálohovanie

Zadáte si miesto pre ukladanie záloh a tak isto nastavíte aby sa zálohy vytvárali s kompresiou.

Nastavenie zálohovania - výber miesta pre uloženie záloh + výber z možností zálohovať s alebo bez kompresie

Obrázek: Nastavenie zálohovania - výber miesta pre uloženie záloh + výber z možností zálohovať s alebo bez kompresie

Nastavenie zálohovania - označenie možnosti pre verifikáciu záloh

Obrázek: Nastavenie zálohovania - označenie možnosti pre verifikáciu záloh

Rovnakým spôsobom sa dostanete do nastavení úlohy na vymazávanie starých záloh.

Nastavenie úlohy pre automatické vymazávanie starých záloh

Obrázek: Nastavenie úlohy pre automatické vymazávanie starých záloh

Zvolíte si typ súborov, ktoré sa budú vymazávať, zvolíte miesto, kde sú uložené a nakoniec si nastavíte ako staré zálohy sa automaticky vymažú v našom prípade staršie ako 4 týždne.

Nastavenie úlohy pre automatické vymazávanie starých záloh

Obrázek: Nastavenie úlohy pre automatické vymazávanie starých záloh

Po dokončení všetkých nastavení uložíte zmeny.

Zálohovanie a automatické mazanie starých záloh je nastavené, kliknite na tlačidlo uložiť

Obrázek: Zálohovanie a automatické mazanie starých záloh je nastavené, kliknite na tlačidlo uložiť

Obnova zálohy

Obnova zálohy sa robí tak isto cez Microsoft SQL Server Management Studio nasledovne: V ľavom strome si zvolíte databázu, do ktorej chcete zálohu obnoviť. Kliknete na ňu pravým tlačidlom myši a presuniete sa do časti Tasks -> Restore -> Database.

Vstup do obnovy SQL databázy zo zálohy

Obrázek: Vstup do obnovy SQL databázy zo zálohy

V novootvorenom okne si zvolíte databázu do, ktorej sa má záloha obnoviť a zálohu z ktorej chcete aby sa dáta obnovili.

Výber zálohy pre obnovu a nastavenie miesta pre obnovenie databázy

Obrázek: Výber zálohy pre obnovu a nastavenie miesta pre obnovenie databázy

V záložke Options si zvolíte detailné nastavenia spôsobu obnovy. Po kliknutí na tlačidlo OK sa začne proces obnovy.

Nastavenie spôsobu obnovy SQL databázy zo zálohy v záložke Options

Obrázek: Nastavenie spôsobu obnovy SQL databázy zo zálohy v záložke Options

Spôsob kontroly - chyby

Vyhodnocovanie úspešne a neúspešne vykonaných záloh sa realizuje pomocou nástroja v C-Monitor klientovi na sledovanie zmien súborov - File WatchDog. Viac o nastavení sledovania zmien súborov sa dočítate v časti Sledovanie zmien súborov.

Jediný rozdiel oproti všeobecným nastaveniam popísaných v Sledovanie zmien súborov, je v nastavení cesty k súborom na sledovanie zmien, kde zadáte zložku pre ukladanie záloh SQL databáz.

Nastavenie cesty k zložke, do ktorej sa ukladajú SQL zálohy

Obrázek: Nastavenie cesty k zložke, do ktorej sa ukladajú SQL zálohy

V časti extended conditions si zvolíte minimálnu veľkosť zmenených súborov. To znamená, že ak má obvyklá záloha databázy veľkosť 2,3GB, tak minimálnu zmenu nastavíte na 2GB, pretože ak je záloha väčšia ako 2GB ( tj. zmenené subory), sa dá predpokladať, že zálohovanie prebehlo úspešne.

Nastavenie obvyklej veľkosti SQL databázy po vykonaní zálohy

Obrázek: Nastavenie obvyklej veľkosti SQL databázy po vykonaní zálohy

Nastavenie spúšťania pravidelnej úlohy na sledovanie zmien súborov musí byť s miernym odstupom po vykonaní zálohovania. To znamená že ak zálohovanie SQL databázy skončí o 17:45 tak spustenie tejto úlohy môžete naplánovať napr. na 19:00, aby sa korektne vyhodnocovali všetky údaje.

Nastavenie pravidelného spúšťania pravidelnej úlohy na sledovanie zmien súborov

Obrázek: Nastavenie pravidelného spúšťania pravidelnej úlohy na sledovanie zmien súborov
Obrázky: 
Spustenie programu SQL Server Management Studio pre zálohovanie SQL databázPrihlásenie na SQL server zadaním názvu servera v prípade lokálneho pripojenia pod Správcovským kontom môžete nastaviť spôsob autentifikácie cez windows authentification Pridanie nového plánu do záložky Maintenance PlansZvolíte si názov plánuV tomto kroku si pridáte do plánu úlohu na vytváranie záloh a úlohu na automatické zmazávanie starých zálohMedzi jednotlivými úlohami v pláne sa dá nastaviť retazenie tzn. postupnosť spôšťania úlohPre nastavenie parametrov zálohovania kliknete na zálohovaciu úlohu pravým tlačidlom myši a zvolíte EditNastavenie zálohovania - výber databáz na zálohovanieNastavenie zálohovania - výber miesta pre uloženie záloh + výber z možností zálohovať s alebo bez kompresieNastavenie zálohovania - označenie možnosti pre verifikáciu zálohNastavenie úlohy pre automatické vymazávanie starých zálohNastavenie úlohy pre automatické vymazávanie starých zálohZálohovanie a automatické mazanie starých záloh je nastavené, kliknite na tlačidlo uložiťVstup do obnovy SQL databázy zo zálohyVýber zálohy pre obnovu a nastavenie miesta pre obnovenie databázyNastavenie spôsobu obnovy SQL databázy zo zálohy v záložke OptionsVstup do sledovania súborov cez Files WatchDogNastavenie cesty k zložke, do ktorej sa ukladajú SQL zálohyNastavenie obvyklej veľkosti SQL databázy po vykonaní zálohyNastavenie pravidelného spúšťania pravidelnej úlohy na sledovanie zmien súborov