Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Naplánované úlohy (Rozvrhy)

Silnou stránkou riešenia CM je možnosť spravovať veľa nastavení vzdialene. Jednou z nich je editácia naplánovaných úloh cez CM Portál v najčastejšie používanom rozsahu. Vytváranie nových úloh je zatiaľ podporené cez stiahnutie súboru s rozvrhom a odoslanie nového rozvrhu s pridanou úlohou.

Vyhľadanie, zobrazenie a editácia úlohy podľa počítača
Vyhľadanie a editácia viac úloh naraz

Naplánovanie úlohy cez úpravu a odoslanie stávajúceho rozvrhu
Rozposlanie naplánovanej úlohy na viacero počítačov naraz
Editácia vlastností naplánovaných úloh pre viacero zariadení naráz

Vyhľadanie, zobrazenie a editácia úlohy podľa počítača

Prejdite do Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh.  Do základného vrchého filtra zadajte údaje pre vyhľadanie počítača. Po nájdení počítača zvoľte Zobraziť a  pre vybranú úlohu stlačte link Editovať. Ponúkne sa vám formulár na úpravu najčastejších parametrov naplánovaných úloh.
Vstup do editácie rozvrhu nájdeného počítača
Ukážka formuláru na editáciu jednotlivej naplánovanej úlohy

 

Vyhľadanie a editácia viac úloh naraz

V Admin.zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh  stlačte na tlačidlo Rozšíreného filtra. Pridajú sa vám do filtra položky pre zostavenie rozšíreného filtra určený pre vyhľadanie naplánovaných úloh podľa viacerých kritérií.  Filter si môžete uložiť pre budúce použitie.
Po vyhľadaní úloh, označte, ktoré si prajete editovať a stlačte tlačidlo Editovať označené.
Použitie rozšíreného filtra pre nájdenie úloh na spoločnú editáciu
Výber úloh k spoločnej editácii
Ukážka formuláru s položkami na spoločnú editáciu

 

Naplánovanie úlohy cez úpravu a odoslanie stávajúceho rozvrhu

Keďže na CM Portáli nie sú zatiaľ implementované všetky možnosti z naplánovaných úloh, je potrebné niekedy úpravu urobiť priamo cez konfiguračný súbor s naplánovanými úlohami (ScheduleList.swl). Taký súbor sa na serveri nachádza vždy aktuálny. Tento súbor si stiahnete na počítač, urobíte úpravu cez váš Scheduler (musíte mať C-Monitor nainštalovaný) a po úprave znovu pošlete na počítač. Postup je v obrázkoch nižšie. 
Prepnutie do zobrazenia s fyzickými súbormi  (ScheduleList.sdl) v rozvrhu ku konkrétnemu PC na CM portáli
Stiahnutie súboru ScheduleList.sdl a odoslanie po úprave na vašom PC
Voľby pri odoslaní upraveného .sdl súboru

Pridanie naplánovanej úlohy na viacero počítačov naraz

Môže sa vám stať, že máte nejakú novú úlohu, ktorú chcete dostať na viac počítačov naraz. Je na to jednoduché riešenie v CM.  Urobte si súbor s danou úlohou vo vašom Scheduleri a majte ju uloženú pod vami zvoleným menom s príponou sdl. Choďte na CM Portál do Rozvrhov a stavov úloh, vyhľadajte pomocou vrchného filtra počítače, na ktoré chcete poslať danú úlohu a cez tlačidlo "Pridať úlohu označným" ju dokážete naraz distribuovať.
Ak potrebujete poslať spolu s naplánovanou úlohou aj nejaký súbor, použijete funkciu Aktualizovať C-Monitor klienta. Prostredníctvom aktualizačného balíčka je možné aj pridať/pozmeniť naplánovanú úlohu  (kontaktujte nás ak to potrebujete, pošleme vám postup ak náhodou skôr ho nezverejníme na tomto webe.
Pridanie úlohy z vášho .sdl súboru na viac PC naraz

Editácia vlastností naplánovaných úloh pre viacero zariadení naraz

V prípade že potrebujete editovať viacero parametrov a nastavení úlohy pre viacero počítačoch naraz urobíte tak v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh  ako prvé kliknete na obrázok lupy ktorá sa nachádza pri hornom filtri ako znázorňuje nasledujúci obrázok, lupa má označenie č. 1. Následne si v riadku podmienka zvolíte niektorú vlastnosť úlohy, najlepšie takú ktorá je spoločná pre všetky úlohy ktorým chcete meniť nastavenie a kliknete na tlačidlo hľadať. Následne sa vám zobrazí zoznam úloh, ktoré vyhovujú vami zadanému filtru. Následne si označíte tie, ktoré chcete editovať na nasledujúcom obrázku sú označené všetky úlohy ( č.4). Po označení úloh kliknete na tlačidlo Editovať označené ako je znázornené na nasledujúcom obrázku (č.5).

Výber rovnakých úloh pomocou horného filtra pre hromadnú editáciu úlohy

V nasledujúcom okne máte možnosť zmeniť nastavenia pre všetky vami vybrané úlohy naraz. Na nasledujúcom obrázku je zobrazené aké parametre úlohy sa dajú meniť hromadne. Po zmene nastavení kliknite na tlačidlo Aktualizovať na počítačoch. Následne aktualizácia prebehne automaticky. 

Možnosti nastavení pri hromadnej editácii úlohy

Obrázky: 
Vstup do editácie rozvrhu nájdeného počítačaUkážka formuláru na editáciu jednotlivej naplánovanej úlohyPoužitie rozšíreného filtra pre nájdenie úloh na spoločnú editáciuVýber úloh k spoločnej editáciiUkážka formuláru s položkami na spoločnú editáciuPrepnutie do zobrazenia s fyzickými súbormi  (ScheduleList.sdl) v rozvrhu ku konkrétnemu PC na CM portáliStiahnutie súboru ScheduleList.sdl a odoslanie po úprave na vašom PCVoľby pri odoslaní upraveného .sdl súboru Pridanie úlohy z vášho .sdl súboru na viac PC narazVýber rovnakých úloh pomocou horného filtra pre hromadnú editáciu úlohyMožnosti nastavení pri hromadnej editácii úlohy