Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Nastavenie zálohovania cez Windows Backup

Inštalácia funkcie Windows Server Backup

Nastavenie Windows Backup zálohovania pomocou C-Monitor wizarda

Inštalácia funkcie Windows Server Backup

Vo Windows Server 2008 je nutné doinštalovať Windows Server Backup Features cez pridanie novej funkcie (features). Cez Server Manager zvolíte  Add features.

Inštalácia Windows Server Backup Features

Obrázek: Inštalácia Windows Server Backup Features

Zvolíte všetky komponenty Windows Server Backup features a pokračujete kliknutím na tlačidlo Next.

Inštalácia Windows backup

Obrázek: Inštalácia Windows backup

Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo Install.

Sumarizácia inštalovaných súčastí

Obrázek: Sumarizácia inštalovaných súčastí

Nastavenie Windows Backup zálohovania pomocou C-Monitor wizarda

Novú zálohovaciu úlohu vytvoríte spustením wizarda v C-Monitor schedulery.

Vstup do schedulera cez Tray menu C-Monitor ikonky

Obrázek: Vstup do schedulera cez Tray menu C-Monitor ikonky

Po nainštalovaní Windows Server Backup Features spustíte v C-Monitor konzole Wizard pre novú úlohu. Zvolíte Backup data with Windows (Server) Backup.

Spustenie wizarda pre nastavenie zálohovania Windows backup

Obrázek: Spustenie wizarda pre nastavenie zálohovania Windows backup

Na výber máte buď vytvoriť zálohovaciu úlohu pomocou wizarda alebo môžete vložiť už pripravený príkazový riadok s parametrami o zálohovaní. Windows Backup vo Windows 2008 Server (R1) vytvára celé image zvolených diskov, nie je možné samostatne zálohovať nami požadované súbory Vo verzii Windows Server 2008 R2 je v nástroji Windows Backup už možnosť zálohovať aj vybrané súbory. Zálohy sa ukladajú vo formáte .vhd

Zvolíte možnosť vytvorenia zálohovacej úlohy pomocou wizarda

Voľba možnosti - nastavenie zálohovania pomocou sprievodcu zálohovaním

Obrázek: Voľba možnosti - nastavenie zálohovania pomocou sprievodcu zálohovaním

Ďalej zvolíte partície, ktoré chcete zálohovať.

 Výber partícií, ktoré sa budú zálohovať

Obrázek: Výber partícií, ktoré sa budú zálohovať

Zvolíte miesto kam sa má záloha ukladať a podľa potreby nastavíte rotáciu. Nastavenie zálohy cez Wizard umožní uložiť zálohu aj na sieťové úložisko. V našom prípade sa vytvoria 3 plné zálohy podľa periódy opakovania. Budú zachované 2 mesačné zálohy, to znamená, že sa odloží plná záloha najbližšia k 15- nástemu dňu v mesiaci.

Nastavenie miesta pre ukladanie záloh, rotácia zálohovania sa dá nastaviť len v prípade ukladania záloh na sieťové úložisko

Obrázek: Nastavenie miesta pre ukladanie záloh, rotácia zálohovania sa dá nastaviť len v prípade ukladania záloh na sieťové úložisko

Nastavíte v akých intervaloch sa má záloha opakovať.

Nastavenie periódy zálohovania

Obrázek: Nastavenie periódy zálohovania

Zadáte názov zálohovacej úlohy.

Názov zálohovacej úlohy

Obrázek: Názov zálohovacej úlohy

Zvolíte si pod akým používateľom sa má úloha spúšťať.

Spúšťanie pod oprávnený používateľom

Obrázek: Spúšťanie pod oprávnený používateľom

Po kliknutí na tlačidlo Finish podpíšete program, ktorý spúšťa zálohovaciu úlohu. Posledný krok je uloženie vytvorenej úlohy kliknutím na tlačidlo Save  v C-Monitor konzole.  Týmto je zálohovacia úloha úspešne vytvorená.

 Podpísanie programu zálohovania

Obrázek: Podpísanie programu zálohovania

Zálohovacia úloha je pridaná do schedulera

Obrázek: Zálohovacia úloha je pridaná do schedulera
Obrázky: 
Inštalácia Windows Server Backup FeaturesInštalácia Windows backupSumarizácia inštalovaných súčastíVstup do schedulera cez Tray menu C-Monitor ikonkySpustenie wizarda pre nastavenie zálohovania Windows backupVoľba možnosti - nastavenie zálohovania pomocou sprievodcu zálohovanímVýber partícií, ktoré sa budú zálohovaťNastavenie miesta pre ukladanie záloh, rotácia zálohovania sa dá nastaviť len v prípade ukladania záloh na sieťové úložiskoNastavenie periódy zálohovaniaNázov zálohovacej úlohySpúšťanie pod oprávnený používateľomPodpísanie programu zálohovaniaZálohovacia úloha je pridaná do schedulera