Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Operatívne reporty

Poruchy, História Porúch 
Online informácie

Internet bandwith monitor
Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom
Report získaný Exportom aktuálneho výpisu
Sledovanie spotrebného materiálu
Sumárny report
Report inventúr 

Ďalšie operatívne reporty sú súčasťou CDESK. Čítať viac
 

Poruchy, História Porúch  -  výpis porúch s konkrétnymi časovými údajmi a intervalmi

V časti CM IT monitoring -> Upozornenie -> Poruchy sa nachádza zoznam porúch rozdelený na konkrétne firmy a počítače, pomocou horného filtra máte možnosť zobrazenia len vami požadovaných porúch s následnou možnosťou exportu vybraných porúch do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie porúch na počítačoch

Obrázek: Zobrazenie porúch na počítačoch

Export výpisu porúch do excelu

Obrázek: Export výpisu porúch do excelu

V časti CM IT monitoring -> Upozornenie -> História porúch sa nachádza zoznam porúch, ktoré sa na počítačoch vyskytli ale už boli odstránené, rovnako aj tu máte možnosť pomocou horného filtra zobraziť len vami požadované poruchy a následne ich exportovať do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie histórie porúch

Obrázek: Zobrazenie histórie porúch

Export histórie porúch do excelu

Obrázek: Export histórie porúch do excelu

 

Online informácie – graf alebo tabuľka údajov o zaťažení počítača, aktuálnymi IP adresami, prihláseným používateľom za posledných 48hodín

V časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Online informácie sa nachádzajú aktuálne informácie o počítačoch ich zaťaženie a pod. s uchovávaním 24h histórie. Údaje o zaťažení ako aj histogram záťaže počítača zobrazíte kliknutím na tlačidlá vyznačené na nasledujúcom obrázku.

Online informácie s možnosťou exportu do excelu

Obrázek: Online informácie s možnosťou exportu do excelu

Kliknutím na tlačidlo Show History  zobrazíte históriu zaťaženia počítača (procesor, pamäť, aktivita disku) za posledných 24 hodín s možnosťou zobrazenia výpisu v tabuľkovej alebo grafickej forme.

Zobrazenie histórie online informácií v tabuľkovej forme

Obrázek: Zobrazenie histórie online informácií v tabuľkovej forme

Kliknutím na tlačidlo  Show Histogram zobrazíte histogram zaťaženia počítača, z ktorého môžete vyčítať v akých časoch je najviac vyťažovaný počítač a či jeho HW parametre sú dostačujúce pre plynulú prácu používateľa. V prípade že by boli niektoré hodnoty dlhodobo na 100% znamená to že výkon počítača je nedostačujúci a takýto PC obmedzuje prácu používateľa.

Zobrazenie histogramu zaťaženia PC

Obrázek: Zobrazenie histogramu zaťaženia PC

Internet bandwith monitor (IBM) -  detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formách

Monitorovanie prenosu dát cez internet má dôležitý význam pri správe IT. Internet dnes predstavuje ako aj úžitok tak i hrozbu, ktorú je potrebné mať pod kontrolou. Monitoring internetových prenosov v Customer Monitore nezasahuje do súkromia používateľa - nezbiera informácie o navštívených webstránkach. Dôraz je v odhalení hraničných stavov, ovplyvňujúcich ostatných používateľov ako je preťaženie linky s jednoduchým určením akým procesom a na akú lokalitu sú dáta prenášané. Taktiež je cieľom pomôcť určiť prejav škodlivých kódov (trójskych koní). Pomocou internet bandwidth monitoru si viete zobraziť informácie o množstve prenesených dát za celú sieť alebo konkrétny počítač v potrebnom časovom intervale.

IBM sa nachádza v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Internet bandwitdth monitor, v tomto okne si pomocou horného filtra zvolíte spoločnosť pre ktorú chcete IBM zobraziť, následne sa vám zobrazí topológia siete tejto spoločnosti kde si na ľavej strane kliknete buď na názov spoločnosti pre zobrazenie prehľadu za celú spoločnosť alebo kliknete na konkrétnu detekovanú sieť v spoločnosti pre zobrazenia prenosov len v tejto sieti.

Následne si budete môcť zobraziť Prenosové rýchlosti, Prenosové dáta a detaily prenosov siete s možnosťou exportu výpisov do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zobrazenie Internet bandwith monitora (IBM) -  detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formách

Obrázek: Zobrazenie Internet bandwith monitora (IBM) - detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formách

Internet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača v grafickej forme

Obrázek: Internet bandwith monitor - detailný pohľad na prenosy počítača v grafickej forme

Internet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača export do excelu
Obrázek: Internet bandwith monitor - detailný pohľad na prenosy počítača export do excelu

 

Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom

V časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny, máte možnosť zobraziť konfiguračné nastavenia pre vami vybrané počítače, ktoré sú rozdelené do zón. Z každej jednej zóny máte možnosť exportovať aktuálny výpis počítačov do excelu ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom

Obrázek: Zóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametrom

Export vybranej zóny do excelu
Obrázek: Export vybranej zóny do excelu

Report získaný Exportom aktuálneho výpisu

V technických častiach máte možnosť exportovať aktuálny výpis do excelu, či sa výpis exportovať dá alebo nie zistíte tak, že vpravo hore bude znázornená ikonka excelu ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený aktuálny výpis z časti  Počítače. A na nasledujúcom obrázku je znázornený jeho export do excelu.

Report získaný Exportom aktuálneho výpisu

Obrázek: Report získaný Exportom aktuálneho výpisu

Export aktuálneho výpisu do excelu

Obrázek: Export aktuálneho výpisu do excelu

 

Sledovanie spotrebného materiálu 

Sumárny report

Sumárny report sledovania spotrebného materiálu vám zobrazí za vami zvolené obdobie informáciu o zásobách na začiatku obdobia, dodanom a spotrebovanom materiáli ako aj zásobu na konci obdobia. Tento výpis máte možnosť exportovať do excelu.

Sumárny report sledovania spotreby spotrebného materiálu

Obrázek: Sumárny report sledovania spotreby spotrebného materiálu


Report inventúr 

Report inventúr vám zobrazí všetky inventúry, ktoré boli vykonané za vami zvolené obdobie pre celú firmu alebo na konkrétnej pobočke s aktuálnym stavom zásob. Tento report je tak isto možné exportovať do excelu.

Report inventúr spotreby spotrebného materiálu

Obrázek: Report inventúr spotreby spotrebného materiálu

 

 

Obrázky: 
Zobrazenie porúch na počítačochExport výpisu porúch do exceluZobrazenie histórie porúchExport histórie porúch do exceluOnline informácie s možnosťou exportu do exceluZobrazenie histórie online informácií v tabuľkovej formeZobrazenie histogramu zaťaženia PC Zobrazenie Internet bandwith monitora (IBM) -  detailný pohľad na prenosy počítača v rôznych formáchInternet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača v grafickej formeInternet bandwith monitor -  detailný pohľad na prenosy počítača export do exceluZóny – tabuľkové zoznamy k vybraným parametromExport vybranej zóny do exceluReport získaný Exportom aktuálneho výpisuExport aktuálneho výpisu do exceluPožiadavky – prehľad stavu zobrazených požiadaviekReport – štatistika akuálnych stavov požiadaviekZoznam plneníSumárny report sledovania spotreby spotrebného materiáluReport inventúr spotreby spotrebného materiálu