Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Základné časti portálu

Pre ľahšie zorientovanie sme pre vás popísali všetky základné časti CM portálu. Podrobnejší popis jednotlivých častí nájdete v podmenu.

Admin zóna - zoznam zákazníkov, operátorov, počítačov evidencia zakúpených licencií, nastavenie a vytváranie zákazníckych kont, inštalácie a skripty, nastavenie C-Monitor klienta, logy z komunikácie medzi CM portálom a C-Monitor klientom, logy z práce požívateľov na CM portáli.

Globálne nastavenia - Povolovanie modulov systému, editácia nastavení jednotlivých modulov, nastaveie systémovej konfigurácie a správania sa

Prehliadanie a Vyhodnotenie - Zobrazenie aktuálnych porúch a  ich histórie,monitoring pomocou watches,  Zobrazenie zoznamu počítačov, Zobrazenie širokej škály zón zariadeniam registrovaným na CM portáli, Online informácie a Monitoring internetových prenosov.

CDESK - helpdesk, účtovanie práce a evidovancia práce na projektoch,sledovanie spotrebného materiálu ako napr. tonery, papier,manažment znalostí vo forme poznatkov a riešení, reporty z CM,pravidelná údržba, špecifické úlohy k udržiavaniu prostredia.