Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Prehľad tlačiarní

Tlačiarne sa do HW evidencie musia pridávať ručne prostredníctvom špecializovanej karty pre evidenciu tlačiarní . Postup správneho pridania tlačiarne do HW evidencie nájdete v manuály Softvérový audit, evidencia hardvéru a služieb.

Prehľad všetkých tlačiarní vo firme je možné jednoducho vygenerovať v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Audit SW a evidencia HW -> vyberiete firmu pre ktorú chcete zoznam vygenerovať -> v hornom menu kliknete na záložku HW evidencia -> následne zvolíte prvú možnosť Sprievodca generovaním výkazov -> v novootvorenom okne zvolíte možnosť Zoznam tlačiarní a následne kliknete na tlačidlo pre export do .xls ako je znázornené na obrázku nižšie.

Report zoznamu tlačiarní

Obrázek: Report zoznamu tlačiarní

V .xls dokumente sa vám otvorí report tlačiarní ako je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Report zoznamu tlačiarní

Obrázek: Report zoznamu tlačiarní


Pri evidencii novej tlačiarne je možnosť zaevidovania toneru k tejto tlačiarni, zaevidovaním toneru môžete prostredníctvom CM portálu kontrolovať jeho spotrebu ako aj aktuálny stav na sklade v danej lokalite. Bližšie informácie o sledovaní spotrebného materiálu nájdete TU.

 

Obrázky: 
Report zoznamu tlačiarníReport zoznamu tlačiarní