Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Záloha MS Hyper-V VM (.vhd)

Zálohovanie virtuálnych počítačov s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v počítači so systémom Windows Server 2008 sa realizuje cez modul C-BackupPlus, ktorého nastavenie je detailne popísané v časti Záloha súborov WIN C-Backup. V texte nižšie sú spomenuté len hlavné kroky, ktoré je nutné vykonať pred nastavením zálohovania aby prebiehalo korektne a na obrázkoch sú zachytené hlavné rozdieli pre nastavovaní zálohovania.

Poznámka: Na zálohovaní virtuálnych mašín Hyper-V nad Windows 2012 sa pracuje.

Registrácia zapisovača Microsoft Hyper-V VSS

Ak chcete pomocou nástroja C-Backup zálohovať virtuálne počítače s technológiou Hyper-V z nadradenej oblasti v systéme Windows Server 2008, musíte v nástroji Windows Server Backup zaregistrovať zapisovač Microsoft Hyper-V VSS.

Zapisovač Microsoft Hyper-V VSS a spôsob jeho registrácie nájdete na stránkach Microsoftu.

 

Nastavenie zálohovania

Ako prvé si zistíte cestu virtuálneho disku, ktorý chcete zálohovať, ktorú si zobrazíte cez Hyper-V Managera ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zistenie zálohovacej cesty pre virtuálny disk pomocou Hyper-V Managera

Obrázek: Zistenie zálohovacej cesty pre virtuálny disk pomocou Hyper-V Managera

Pri nastavovaní zálohovania túto cestu vložíte do časti Zdrojové zložky pre zálohovanie ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Tak isto musí byť označená aj možnosť Zálohovať uzamknuté, používané súbory.

Nastavenie virtuálneho disku ako zdrojovej zložky pre zálohovanie

Obrázek: Nastavenie virtuálneho disku ako zdrojovej zložky pre zálohovanie

Všetky ostatné nastavenia zálohovania sú rovnaké ako je popísané v časti Záloha súborov WIN C-Backup.

Obrázky: 
Zistenie zálohovacej cesty pre virtuálny disk pomocou Hyper-V ManageraNastavenie virtuálneho disku ako zdrojovej zložky pre zálohovanie