Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Ovládanie naplánovaných úloh

Ovládanie naplánovaných úloh - slúži na prehľad pravidelných úloh ktoré sú na zvolenom PC,  získame tak prehľad o aktuálne bežiacich, čakajúcich a spustených úloh v C-Monitor klientovi 

Stav aktuálne spustených a čakajúcich úloh
História vykonaných úloh
C-Monitor vzdialené spúšťanie úloh (na pokyn)
Editácia existujúcej úlohy  (komplikvanejšie úpravy treba cez poslanie nového schedlulistu)
Vloženie novej úlohy

Stav aktuálne spustených a čakajúcich úloh

Zobrazenie stavu aktuálne spustených a čakajúcich úloh C-Monitora nájdete v Admin zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh -> následne si pomocou horného filtra vyhľadáte sledovaný PC a kliknete na tlačidlo zobraziť ako je ukázané na nasledujúcom obrázku.

Vstup do stavu aktuálne spustených a čakajúcich úloh

Obrázek: Vstup do stavu aktuálne spustených a čakajúcich úlohV nasledujúcom okne zvolíte možnosť Bežiace a čakajúce úlohy .

Vstup do stavu aktuálne spustených a čakajúcich úloh

Obrázek: Vstup do stavu aktuálne spustených a čakajúcich úloh

Následne sa vám načíta zoznam aktuálne bežiacich a čakajúcich úloh pre konkrétne PC, aj s informáciami o ich stave, s možnosťou spustenia čakajúcej úlohy alebo vypnutia bežiacej úlohy.

Stav aktuálne spustených a čakajúcich úloh

Obrázek: Stav aktuálne spustených a čakajúcich úloh

História vykonaných úloh

História vykonaných úloh poskytuje zoznam úloh ktoré boli spustené cez C-Monitor klienta,  história vykonaných úloh sa nachádza v Admin zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh -> následne si pomocou horného filtra vyhľadáte sledovaný PC a kliknete na tlačidlo zobraziť a v nasledujúcom okne zvolíte možnosť Vykonané úlohy ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vstup do histórii vykonaných úloh

Obrázek: Vstup do histórii vykonaných úloh

V histórii vykonaných úloh sa nachádzajú všetky úlohy spustené cez C-Monitor klienta s ich výsledkom, pomocou horného filtra si môžete vybrať iba určitý okruh úloh napr. pre rýchlejšie porovnanie.

História vykonaných úloh aj s ich výsledkom

Obrázek: História vykonaných úloh aj s ich výsledkom

C-Monitor vzdialené spúšťanie úloh (na pokyn)

V prípade že potrebujete spustiť naplánovanú úlohu na počítači, napr. pre vykonanie údržby môžete tak urobiť na diaľku prostredníctvom CM portálu v časti Admin zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh -> následne si pomocou horného filtra vyhľadáte sledovaný PC a kliknete na tlačidlo zobraziť a v nasledujúcom okne sa vám v dolnej časti zobrazia všetky úlohy nastavené na vami vybranom PC s možnosťou ich spustenia editácie alebo zmazania.

Vzdialené spúšťanie naplánovaných úloh

Obrázek: Vzdialené spúšťanie naplánovaných úloh

Editácia existujúcej úlohy 

Editácia existujúcej úlohy sa realizuje v Admin zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh -> následne si pomocou horného filtra vyhľadáte sledovaný PC a kliknete na tlačidlo zobraziť a v nasledujúcom obrázku sa vám zobrazí zoznam úloh na PC s možnosťou ich editácie ako je znázornené na obrázku nižšie.

Editácia existujúcich úloh

Obrázek: Editácia existujúcich úloh

Editácia existujúcej úlohy

Obrázek: Editácia existujúcej úlohy

Komplikovanejšie úpravy treba spraviť cez poslanie nového schedullistu.Poslanie nového schedullistu je ukázané TU.

Vloženie novej úlohy

V prvom rade si musíte pravidelné úlohy vytvoriť v schedulliste, na nasledujúcom obrázku je príklad kde sú vytvorené dve pravidelné úlohy.

Príklad pre vytvorenie pravidelných úloh cez C-Monitor klienta

Obrázek: Príklad pre vytvorenie pravidelných úloh cez C-Monitor klienta

Následne si schedullist musíte uložiť napr. na plochu

Uloženie vytvorených úloh (schedullistu) napr. na plochu

Obrázek: Uloženie vytvorených úloh (schedullistu) napr. na plochu

Následne v časti v Admin zóna -> C-Monitor klient -> Rozvrhy a stav úloh -> následne si pomocou horného filtra vyhľadáte sledovaný PC a kliknete na tlačidlo zobraziť v nasledujúcom okne kliknete na možnosť Poslať súbor s rozvrhom ako je znázornené na obrázku nižšie.

Vstup do posielania súborov s rozvrhom

Obrázek: Vstup do posielania súborov s rozvrhomV nasledujúcom okne si najprv zvolíte miesto kde ste súbor s rozvrhom uložili (napr. plocha a konkrétny rozvrh) a ďalej máte na výber z dvoch možností.

1. Pridať úlohy zo súboru do existujúceho rozvrhu C-Monitora - k aktuálnemu rozvrhu sa len doplnia novovytvorené úlohy
2. Nahradiť existujúci rozvrh C-Monitora týmto súborom - starý rozvrh sa kompletne nahradí novým poslaným

Následne kliknete na tlačidlo poslať, čím nový rozvrh odošlete.

Vloženie novej úlohy poslaním nového schedullistu

Obrázek: Vloženie novej úlohy poslaním nového schedullistu

 

Obrázky: 
Vstup do stavu aktuálne spustených a čakajúcich úlohVstup do stavu aktuálne spustených a čakajúcich úlohStav aktuálne spustených a čakajúcich úlohVstup do histórii vykonaných úlohHistória vykonaných úloh aj s ich výsledkomVzdialené spúšťanie naplánovaných úlohEditácia existujúcich úlohEditácia existujúcej úlohyPríklad pre vytvorenie pravidelných úloh cez C-Monitor klientaUloženie vytvorených úloh (schedullistu) napr. na plochuVstup do posielania súborov s rozvrhomVloženie novej úlohy poslaním nového schedullistu