Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Kontrola spojenia s CM serverom

Customer Monitor kontaktuje CM server cez HTTP protokol v približne 15 - 30s intervaloch(podľa konfigurácie CM servera). V prípade straty spojenia zobrazí sa pri C-Monitor ikonke žltý výkričník, ktorý vám signalizuje že Customer Monitor klient nekomunikuje s CM serverom, pri prvom úspešnom kontaktovaní CM servera prostredníctvom HTTP sa výkričník stratí. Stav kedy je komunikácia v poriadku a aj keď je chybná je znázornený na nasledujúcich obrázkoch.

HTTP spojenie je v poriadku

HTTP spojenie vypadlo

 

Obrázky: 
HTTP spojenie je v poriadkuHTTP spojenie vypadlo