Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Oprávnenia užívateľov

Zobrazenie informácie o vypnutej alebo zapnutej kontrole používateľských kont, zobrazenie typu

 

Windows Vista a novšie os. obsahujú nový bezpečnostný prvok nazvaný User Account Controls (UAC), ktorý zobrazuje varovanie a výzvu pri každej akcii, ktorá predstavuje zásah do všeobecného nastavenia systému. Kontrola používateľských kont (UAC) pomáha zabrániť neoprávneným zmenám v počítači. Ak sa majú v počítači vykonať zmeny, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, kontrola používateľských kont vás upozorní. Tieto typy zmien môžu ovplyvniť zabezpečenie počítača alebo nastavenia pre ostatných používateľov počítača. Kontrolu používateľských kont sa odporúča ponechať zapnutú, aby bol počítač lepšie zabezpečený.

Zapnutie a vypnutie služby UAC

Ak chcete otvoriť ovládací panel Nastavenie kontroly používateľských kont, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text uac a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.

Aktuálne nastavenie UAC na počítači sa dá zobraziť na CM portály v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Počítače -> pomocou horného filtra si vyberiete konkrétny počítač ->  časť User Type ako je znázornené na nasledujúcom obrázku uvidíte či má používateľ na PC UAC zapnuté alebo nie.

 

Zobrazenie typu konta používateľa

CM portál zobrazuje nastavenia typov používateľských kont, máte tak možnosť vidieť, ktorý používateľ má Administrátorské oprávnenia a ak ich mať nemá môžete mu ich odobrať a pomáhate tak zvyšovať bezpečnosť.

Existujú tri typy kont. Každý typ poskytuje používateľom inú úroveň ovládania počítača:

Kontá správcov poskytujú najvyššiu úroveň kontroly nad počítačom je to konto označené ako Administrátor. Tento typ konta ste pravdepodobne vytvorili pri prvom použití počítača.

Štandardné kontá sú určené na každodenné používanie. Ak vo svojom PC konfigurujete kontá pre iné osoby, je vhodné prideliť im štandardné kontá. Má označenie User.

Hosťovské kontá sú užitočné v prípade používateľov, ktorí používajú počítač dočasne. Hosťovské konto v počítači môžete zapnúť aj v ovládacom paneli.

Typ používateľského konta sa dá na CM portáli zobraziť na viacerých miestach.

1. Prvým miestom je časť CM IT monitoring -> Zobrazenia ->Počítače -> pomocou horného filtra si vyberiete konkrétny počítač -> Riadok User Type

Zobrazenie typu užívateľa prihláseného na PC a informácia o zapnutom alebo vypnutom UAC

Obrázek: Zobrazenie typu užívateľa prihláseného na PC a informácia o zapnutom alebo vypnutom UAC

2. Druhé miesto je CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Online informácie, kde sa informácie o type používateľa nachádzajú v riadku Logged users.

Zobrazenie typu užívateľa prihláseného na PC v časti Online informácie

Obrázek: Zobrazenie typu užívateľa prihláseného na PC v časti Online informácie

3. Tretím miestom je časť CM IT monitoring -> Zobrazenia ->Zóny -> Zóna Registračné info. , informácie o typo používateľského konta a o používateľovi sú zobrazené na nasledujúcom obrázku, máte možnosť zobraziť aj históriu prihlásených používateľov ako aj zmeny v nastavení typu používateľského konta.

Zobrazenie typu konta aktuálne prihláseného na PC v Zóne - Registračné info

Obrázek: Zobrazenie typu konta aktuálne prihláseného na PC v Zóne - Registračné info

Na nasledujúcom obrázku je znázornené že ako prvý bol na PC prihlásený používateľ typu Administrátor, Následne používateľ typu User a potom boli používateľskému kontu typu User priradené Administrátorské oprávnenia.

Zobrazenie histórie zóny registračné info

Obrázek: Zobrazenie histórie zóny registračné info

 

Obrázky: 
Zobrazenie typu užívateľa prihláseného na PC a informácia o zapnutom alebo vypnutom UACZobrazenie typu užívateľa prihláseného na PC v časti Online informácieZobrazenie typu konta aktuálne prihláseného na PC v Zóne - Registračné infoZobrazenie hostórie zóny registračné info