Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Voľné miesto - denná kontrola

Ako funguje kontrola stavu diskov cez riešenie CUSTOMER MONITOR® ?

- CM Server pomocou C-Deskriptu prehľadne zhromažďuje informácie o lokálnych aj sieťových diskoch. Informácie získané C-Deskriptom odosiela C-Monitor na CM Server spravidla raz za deň, ak nie je predvolený interval vykonávania C-Deskriptu pozmenený.

- C-Deskript vyčítava informácie o diskoch, ich priradených písmenách (C:, D:, a pod.), type partície (NTFS, FAT32, ...), type disku (Základný, dynamický), jeho kapacitu, voľné miesto, percentuálne využitie kapacity, hodnoty S.M.A.R.T parametrov

- Kontrola stavu voľného miesta na diskoch cez CM upozorní užívateľa zadaného v licencii PC a aj operátora, pokiaľ voľné miesto na disku štandardne klesne pod 500MB, vyhodnotenie je podľa nainštalovaného OS. Predvolená hodnota sa dá zmeniť cez CM Portál v Admin zóne, v ľavom menu Parametre - Nastavenia porúch, v položke Zobraziť vyhodnocovanie sa zvolí Disk - voľné miesto, podľa OS
Nastavenie prahových hodnôt pre poruchy

Obrázek: Nastavenie prahových hodnôt pre poruchy

Možnosti kontroly stavu obsadenia diskov cez CM portál

- Informácie o aktuálnom stave lokálnych diskov sú zhromaždené na Customer Monitor portáli. Prístup k údajom je cez "CM IT monitoring" > "Zóny" a zvolením filtra "Disky - lokálne"
Zobrazenie lokálnych diskov

Obrázek: Zobrazenie lokálnych diskov

- CM Server poskytuje informácie aj o sieťových diskoch, práve prihláseného užívateľa. Prístup k údajom je cez "CM IT monitoring" > "Zóny" a zvolením filtra "Disky - sieťové"

Zobrazenie sieťových diskov

Obrázek: Zobrazenie sieťových diskov

Po klesnutí voľného miesta pod nastavenú hodnotu sa vygeneruje porucha, ktorú si pozriete v CM IT monitoring -> Poruchy. Poruchu je možné po označením počítača zaškrtnutím potvrdiť kliknutím na "Potvrdiť poruchu".
Zobrazenie poruchy

Obrázek: Zobrazenie poruchy


O vzniknutí poruchy CM Server vygeneruje aj notifikačný E-mail.
Notifikačný email o poruche

Obrázek: Notifikačný email o poruche

Odstránenie poruchy

K zaniknutiu poruchy príde ihneď po prijatí C-Deskriptu z C-Monitoru, kde už je zóna vyhodnotená s bezchybným stavom. Predchádza tomu uvoľnenie miesta užívateľom, alebo technikom priamo na PC

Úplne zablokovať vyhodnocovanie alebo notifikovanie porúch diskov je možné v "Admin zóna" > "Počítače", kde po rozkliknutí príslušného počítača a kliknutí na záložku "Vyhodnocovanie zón" možno vyhodnocovanie zóny úplne zablokovať, prípadne zablokovať notifikáciu o vzniku poruchy. V ponuke je možnosť aj blokovať veľkosť iba vybratých diskov a to pridaním písmena jednotky do poľa "Logické disky, ktorých veľkosť sa nevyhodnocuje". Má to zmysel hlavne pri optických mechanikách, alebo napr. pri systémových partíciach predinštalovaných OS od výrobcov (HP, DELL), ktoré slúžia na recovery. Ich veľkosť sa nemení a sú väčšinou obsadené na maximum
Blokovanie vyhodnotenia niektorých partícií

Obrázek: Blokovanie vyhodnotenia niektorých partícií
Obrázky: 
Nastavenie prahových hodnôt pre poruchyZobrazenie sieťových diskovZobrazenie lokálnych diskovZobrazenie poruchyNotifikačný email o porucheBlokovanie vyhodnotenia niektorých partícií