Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Ručne doplnený zoznam HW

Evidencia zariadení v Organizačnej štruktúre

Organizačná štruktúra je grafické stromové zobrazenie, v ktorom sú umiestnené evidované objekty – automatizovane vložené počítače z technickej časti CM a ručne vložiteľné ďalšie objekty – zariadenia, osoby a organizačné prvky ako oddelenia, miestnosti a podobne.

Na spodu obrazovky (pod zobrazením stromu) je prepínanie záložiek. Prvá záložka je Organizačná štruktúra, druhá záložka je Topológia siete.  Pri prvom vstupe do Organizačnej štruktúry sa zobrazia počítače registrované v CM a ostatné objekty budete stromu vkladať podľa reálnych potrieb.
Príklad stromu Organizačnej štruktúry pri prvom vstupe

Obrázek: Príklad stromu Organizačnej štruktúry pri prvom vstupe

Príklad stromu Organizačnej štruktúry s vloženými ďalšími objektami

Obrázek: Príklad stromu Organizačnej štruktúry s vloženými ďalšími objektami

Typy objektov evidovateľných v HW evidencii v CM   

Výber objektov k evidencii je optimalizovaný pre IT prostredie a bežné kancelárske prostredie.

Hlavné rozdelenie objektov je :

  1. Pre vytvorenie opisu prostredia – Vetvy organizačnej štruktúry
  2. Technické zariadenia – Zariadenia
  3. Používatelia – Osoba
  4. Ostatné včítane prispôsobiteľného typu  - Iné

 Ilustrácia z akých typov objektov si môžete vybrať je na nasledujúcej ukážke.
Ukážka typov preddefinovaných zariadení k zavedeniu do hardvérovej evidencie

Obrázek: Ukážka typov preddefinovaných zariadení k zavedeniu do hardvérovej evidencie

Vloženie nového objektu

Vloženie nového objektu je možné spraviť cez kontextové menu už existujúceho objektu. Na ten je potrebné najprv kliknúť a následne sa v kontextovom menu objaví položka „ Vložiť podobjekt“. 

Kontextové menu pre vloženie nového objektu do Organizačnej štruktúry

Obrázek: Kontextové menu pre vloženie nového objektu do Organizačnej štruktúry

 

Obrázky: 
Príklad stromu Organizačnej štruktúry pri prvom vstupePríklad stromu Organizačnej štruktúry s vloženými ďalšími objektamiUkážka typov preddefinovaných zariadení k zavedeniu do hardvérovej evidencieKontextové menu pre vloženie nového objektu do Organizačnej štruktúry