Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Podpora pre RDP

Prostredníctvom Customer Monitoru si môžete zjednodušiť pripojenie na vzdialenú plochu (Remote Desktop - RDP). Využíva sa vstavaná funkcionalita operačného systému a prínos CM je v zautomatizovaní pripojenia na základe zozbieraných IP adries v CM. K pripojeniu si môžete predvoliť aj iné parametre (napr. port) a pripojenie sa zrealizuje na základe kliknutia na ikonu. 

Zvoľte si miesto odkiaľ vzdialené pripojenie budete aktivovať. Aktuálne máte k dispozícii buď Zoznam počítačov (CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Počítače) alebo Online informácie (CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Online informácie). Vyhľadajte riadok Remote Access, kde už máte vidieť ikonky povolených spôsobov pripojenia.

Inicializácia vzdialeného prístupu pomocou RDP

Obrázek: Inicializácia vzdialeného prístupu pomocou RDP

Pripájanie sa zrealizuje kliknutím na  tlačítko vzdialeného prístupu RDP . Po kliknutí sa zobrazí nové okno, v ktorom vieme v prípade potreby zmeniť rozlíšenie, zvoliť verejnú, lokálnu alebo inú IP adresu. Pokiaľ používate pre RDP iný ako štandardný port 3389 prepíšete ho v kolonke „Port pre komunikáciu“ a kliknete na tlačítko Pripoj. Vygeneruje sa *.rdp súbor, ktorý priamo otvoríte a tým nadviažeme komunikáciu so vzdialeným PC v priebehu pár sekúnd.

Vzdialený prístup pomocou RDP

Obrázek: Vzdialený prístup pomocou RDP

Pripojenie cez RDP na plochu vzdialeného PC

Obrázek: Pripojenie cez RDP na plochu vzdialeného PC

Nastavenia pracovnej stanice

Na pracovnej stanici netreba inštalovať žiadne doplňujúce programy, nakoľko sa jedná o nástroj integrovaný priamo vo Windowse (platí to pre rady Windowsov Professional a vyššie). Treba však povoliť vzdialený prístup cez Remote Desktop na pracovných staniciach, na ktoré sa budeme pripájať.

Obrázky: 
Inicializácia vzdialeného prístupu pomocou RDPVzdialený prístup pomocou RDPPripojenie cez RDP na plochu vzdialeného PC