Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

MS SQL výkonnosť cez Performance counters

Základné sledovanie výkonnosti MS SQL serverov na Windows OS sa realizuje pomocou performance countrov. Je ich veľké množstvo, vybrali sme pre vás niekoloľko najpodstatnejších a pridávame aj postup ako si nastavíte sledovanie akéhokoľvek vlastného performance conutra.  

1. SQL Memory, Page splits, users v1.1 (šablóna - template)
   SQL Total Memory  - aktuálne využitá pamäť SQL serverom (z vyhradenej RAM)
   SQL Target memory - vyhradená max. RAM pre SQL server, túto hodnotu je vidno v Task Manageri
   SQL Memory Usage %  - percento aktuálne využitej RAM  z cieľovej hodnoty  (ak je blízko 100%, znamená, že v serveri treba pridať RAM)
   SQL Page splits / sec - je to špecifický počet operácií za sekundu pri správe pamäte SQL serverom.                                    Ak hodnoty v bunkách prekračujú určitú veľkosť, SQL server ich musí rozdeliť
                                   do medzi viaceré pamäťové stránky - od toho ten názov "Page split". Ak to robí
                                   príliš často, spomaluje to beh SQL  servera. (orientačne už niekoľko desiatok
                                   pri pár GB databáze je zlé číslo)
  Odstrániť sa to dá údržbou SQL servera SQL
                                   špecialistom.
   SQL User connections - počet spojení na SQL server, aby bolo možné usúdiť, či výkonostné parametre
                                      sú primerané k počtu používateľov
    Nastavenie nájdete nižšie v článku

 

2. SQL Transactions and Deadlocks v1.1. (šablóna - template)
    SQL Active Transactions - aktívne vykonávaná jedna alebo viac zmien v databáze v momente
                                          odčítania hodnoty. Ide o údaj, ktorého limitné hodnoty určite empiricky,
                                          nakoľko závisí od aplikácie.
    SQL Deadlocks -  k zablokovaniu (k deadlocku) dochádza, keď sa dva procesy snažia aktualizovať
                               rovnaký záznam alebo súbor záznamov
    Nastavenie nájdete nižšie v článku

 

3. Vlastný performance counter
   Monitorovať je možné akýkoľvek ďalší performance counter cez Watch podmienku Performance   counter.
     Príklad nastavenia je nižšie v článku

 

Nastavenie sledovaní cez šablóny

Oba Watche z vyššie uvedených šablón sa nastavujú priamo na WIN serveri s SQL serverom. Jeho názov alebo inštanciu treba zadať do sprievodcu. Je to jediný parameter, ktorý sa zadáva. Vyčítanie samotných performance countrov sa deje priamo na OS s SQL serverom.

V nasledujúcich obrázkoch sú zachytené dôležité body nastavenia. Ostatné sú veľmi podobné k iným Watchom.

1. Nastavenie Watchu cez šablónu SQL Memory, Page splits, users

Popis šablóny je v úvode článku, ďalej sú popisované len dôležité body z nastavení.
Výber šablóny k meraniu obsadenia RAM, počet operácií Page splits /sec, počet aktívnych SQL spojení.

Obrázek: Výber šablóny k meraniu obsadenia RAM, počet operácií Page splits /sec, počet aktívnych SQL spojení.


Políčko pre zadanie názvu SQL servera alebo inštancie v rámci sprievodcu (pre znovu otvorenie tohto dialógu urobte dvojité kliknutie na prvú podmienku v CHATe)

Obrázek: Políčko pre zadanie názvu SQL servera alebo inštancie v rámci sprievodcu (pre znovu otvorenie tohto dialógu urobte dvojité kliknutie na prvú podmienku v CHATe)


Voľba názvu SQL inštancie, pre prvú je to obvykle SQLSERVER  pre ďalšiu je to obvykle MSSQL$názov_inštancie. 

Dokončenie nastavenia Watchu môžete spraviť s definovaním akcií alebo ich preskočiť.

Obrázek: Dokončenie nastavenia Watchu môžete spraviť s definovaním akcií alebo ich preskočiť.


Ukážka z Watchu zo šablóny SQL Memory, Page splits, users

Obrázek: Ukážka z Watchu zo šablóny SQL Memory, Page splits, users

 

2. Nastavenie Watchu cez šablónu SQL Transactions and Deadlocks

Popis šablóny je v úvode článku, ďalej sú popisované len dôležité body z nastavení.
Výber šablóny k meraniu počtu SQL transakcií, deadlockov a kontrola služieb

Obrázek: Výber šablóny k meraniu počtu SQL transakcií, deadlockov a kontrola služieb


Políčko pre zadanie názvu SQL servera alebo inštancie v rámci sprievodcu (pre znovu otvorenie tohto dialógu urobte dvojité kliknutie na prvú podmienku v CHATe)

Obrázek: Políčko pre zadanie názvu SQL servera alebo inštancie v rámci sprievodcu (pre znovu otvorenie tohto dialógu urobte dvojité kliknutie na prvú podmienku v CHATe)


Voľba názvu SQL inštancie, pre prvú je to obvykle SQLSERVER  pre ďalšiu je to obvykle MSSQL$názov_inštancie. 

Dokončenie nastavenia Watchu môžete spraviť s definovaním akcií alebo ich preskočiť.

Obrázek: Dokončenie nastavenia Watchu môžete spraviť s definovaním akcií alebo ich preskočiť.


Ukážka z Watchu zo šablóny SQL transactions and Deadlocks

Obrázek: Ukážka z Watchu zo šablóny SQL transactions and Deadlocks

3. Nastavenie performance counters pre sledovanie SQL podľa vlastného výberu

Nastavenie sa realizuje priamym nastavením Watchu bez Sprievodcu. Po otvorení Watchu a dialógu na pridanie podmienky,  vyberte podmienku Performance counter. Následne nalistujte požadovaný Watch. Aby ste ho ľahšie našli, pomôžeme, že countre pre SQL sú medzi ostatnými countrami zoradenými podľa abecedy a pritom začínajú názvom SQL inštancie. Pre jednu alebo prvú inštanciu je to SQLSERVER, pre ďalšie inštancie je to MSSQL$názov_inštancie.

Po výbere countra si musíte zvoliť jednotku, v ktorej je očakávaná hodnota. Bohužiaľ musíte to zvoliť ručne, lebo nie je to vyčítateľné zo systému, býva to len súčasť popisu countra v rôznych tvaroch. Získate však možnosť skonvertovať hodnotu z countra na prijateľnejšie číslo. (napr. z vysokých, ťažko čitateľných čísel Bajtov na ľahko čitateľné  MB alebo GB).  Zadávate ďalej Friendly názov, ktorý sa zobrazí v CM Portáli a ten si zvolíte tak, aby ste vy rozumeli, čo monitorujete.
Postup k vytvoreniu Watchu na sledovanie zvoleného countra bez sprievodcu

Obrázek: Postup k vytvoreniu Watchu na sledovanie zvoleného countra bez sprievodcu


Výber performance countra v systémovom dialógu

Obrázek: Výber performance countra v systémovom dialógu


Voľba jednotky performance countra a jednotky na zobrazenie v CM (s automatickým prepočtom jednotiek)

Obrázek: Voľba jednotky performance countra a jednotky na zobrazenie v CM (s automatickým prepočtom jednotiek)

Príklad : Nastavený counter, ktorý má jednotku B/s, ale zobrazenie v CM Portáli bude v MB/sec pod zrozumiteľnejším Friendly názvom a do CM Servera bude posielaná hodnota len, keď sa zmení aspoň o 10kB/sec a malé zmeny zbytočne neplnia databázu v CM Server

Obrázek: Príklad : Nastavený counter, ktorý má jednotku B/s, ale zobrazenie v CM Portáli bude v MB/sec pod zrozumiteľnejším Friendly názvom a do CM Servera bude posielaná hodnota len, keď sa zmení aspoň o 10kB/sec a malé zmeny zbytočne neplnia databázu v CM Server


Ukážka v CM Portáli  vlastného výberu performance countrov pre sledovanie SQL výkonu

Obrázek: Ukážka v CM Portáli vlastného výberu performance countrov pre sledovanie SQL výkonu

 

Obrázky: 
Výber šablóny k meraniu obsadenia RAM, počet operácií Page splits /sec, počet aktívnych SQL spojení.Políčko pre zadanie názvu SQL servera alebo inštancie v rámci sprievodcu (pre znovu otvorenie tohto dialógu urobte dvojité kliknutie na prvú podmienku v CHATe)Dokončenie nastavenia Watchu môžete spraviť s definovaním akcií alebo ich preskočiť.Ukážka z Watchu zo šablóny SQL Memory, Page splits, usersVýber šablóny k meraniu počtu SQL transakcií, deadlockov a kontrola služiebPolíčko pre zadanie názvu SQL servera alebo inštancie v rámci sprievodcu (pre znovu otvorenie tohto dialógu urobte dvojité kliknutie na prvú podmienku v CHATe)Dokončenie nastavenia Watchu môžete spraviť s definovaním akcií alebo ich preskočiť.Ukážka z Watchu zo šablóny SQL transactions and DeadlocksPostup k vytvoreniu Watchu na sledovanie zvoleného countra bez sprievodcuVýber performance countra v systémovom dialógu Voľba jednotky performance countra a jednotky na zobrazenie v CM (s automatickým prepočtom jednotiek)Príklad : Nastavený counter, ktorý má jednotku B/s, ale zobrazenie v CM Portáli bude v MB/sec pod zrozumiteľnejším Friendly názvom a do CM Servera bude posielaná hodnota len, keď sa zmení aspoň o 10kB/sec a malé zmeny zbytočne neplnia databázu v CM ServerUkážka v CM Portáli  vlastného výberu performance countrov pre sledovanie SQL výkonu