Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Intervaly vo Watches pre vyhodnocovanie, odosielanie, spúšťanie

Intervaly vo Watches pre vyhodnocovanie a odosielanie závisia od typu licencie C-Monitor klienta. Interval pre spúšťanie vyhodnocovania Watchov je pre všetky licencie rovnaký a je to 5 minút od spustenia operačného systému.

Od verzie 2.6 Customer Monitor dodatočne prenáša údaje z Watches pri internetovom výpadku, čiže ak vám na PC vypadne internet údaje z Watches sa zbierajú a pri obnovení internetového pripojenia sa odošlú na CM server. Buffer bežne stačí pre 2 dni internetového výpadku.

Basic licencia

Pri basic licencii sa parametre Watchu vyhodnocujú v 15 minútových intervaloch a odosielanie informácií do CM servera sa robí rovnako každých 15 minút, túto informáciu si môžete pozrieť aj v C-Monitor Console v časti Watches ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Basic licencii

Obrázek: Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Basic licencii

Standard licencia

Pri Standard licencii sa parametre Watchu vyhodnocujú v 3 minútových intervaloch a odosielanie informácií do CM servera sa robí každé 2 minúty a 55 sekúnd, túto informáciu si môžete pozrieť aj v C-Monitor Console v časti Watches ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Standard licencii

Obrázek: Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Standard licencii

Premium licencia

Pri Premium licencii sa parametre Watchu vyhodnocujú v 30 sekundových intervaloch a odosielanie informácií do CM servera sa robí každú 1 minútu, túto informáciu si môžete pozrieť aj v C-Monitor Console v časti Watches ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Jedine pri premium licencii sa dá meniť Tik C-Monitor klienta na minimálne 10 sekúnd. Takže vyhodnocovanie Watches bude každých 10 sekúnd a odosielanie údajov na CM server každú minútu.

Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Premium licencii

Obrázek: Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Premium licencii

Interval vyhodnocovania Watche sa dá zmeniť na CM portáli v časti Admin zóna -> Nastavenie C-Monitor na PC -> Vyberiete si konkrétny počítač a v časti základné nastavenie C-Monitora nájdete riadok C-Monitor Tik interval ako je znázornené na nasledujúcom obrázku a sem si zadáte vami požadovanú hodnotu.

Zmena intervalu vyhodnocovania Watches (Tik)

Obrázek: Zmena intervalu vyhodnocovania Watches (Tik)

 

Obrázky: 
Interval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Basic licenciiInterval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Standard licenciiInterval vyhodnocovania Watchov a interval odosielania údajov na CM server pri Premium licenciiZmena intervalu vyhodnocovania Watches (Tik)