Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Ručná korekcia typu softvéru

Automatiz.rozlíšenie typu SW

Realizuje sa na základe databázy, ktorú spravuje Hlavný Admin CM servera v tejto databáze sa nachádzajú všetky typy SW zistené C-Monitorom a pre každý jeden SW tu osoba zodpovedná za tvorbu databázy zadáva Typ, Kategóriu, Výrobcu, či daný SW vyžaduje licenciu alebo nie. Následne  pridá tento SW do databázy rozpoznaného SW a ďalej sa tieto charakteristiky prenášajú do viacerých častí CM portálu ako napr. SW audit.

Zmena zaradenia softvéru : komerčný <-> voľne šíritieľný

Môže sa stať, že zaradenie softvéru medzi komerčný / voľne šíriteľný nebude bude pre vás komplikáciou a prinesie so sebou príliš veľa administratívy, prípadne zbytočne zneprehľadní výstupné protokoly. Takouto komplikáciou  býva predinštalovaný softvér na značkových počítačoch, kedy aj drobné programy sú označené ako licencovaný softvér a je ich väčšie množstvo. Máte istotu, že tento softvér máte legálne, takže prípadná kontrola by nezistila žiaden priestupok a je možné samostatnú evidenciu týchto softvérov zanedbať. Aby nedošlo k zneužitiu tejto funkcie alebo zbytočnej chybe, každý exportovaný výstup obsahuje aj zoznam takto pozmeneného zaradenia softvérov.

Zmenu je možné spraviť na dvoch miestach, každé z nich urobí zmenu do centrálnej databázy pre Správcu (nemusíte zmeny robiť pre každého zákazníka samostatne)

Zmena z menu Rozpoznateľný softvér

- Vstúpte do menu Vstupné údaje -> Rozpoznateľný softvér.
- Vyhľadajte softvér, ktorého zaradenie chcete zmeniť.
- Stlačte napravo na konci riadku s vybraným softvérom tlačidlo Upraviť.
- Upravte zaradenie softvéru selekciou typu medzi  Freeware / Commercial / Shareware Trial  / Unspecified. Unspecified môžete použiť práve pri týchto zmenách a úpravou voľby „Vyžaduje licenciu“ zabezpečíte vyňatie(aktivovanie) z (do) licencovaného softvéru.

Formulár s rozpoznateľným softvérom a odfiltrovaným SW k zmene zaradenia

Obrázek: Formulár s rozpoznateľným softvérom a odfiltrovaným SW k zmene zaradenia

Pôvodné nastavenie zaradenia softvéru

Obrázek: Pôvodné nastavenie zaradenia softvéru

Nové nastavenie zaradenia softvéru

Obrázek: Nové nastavenie zaradenia softvéru

Formulár s rozpoznateľným softvérom už po zmene zaradenia vybraného softvéru

Obrázek: Formulár s rozpoznateľným softvérom už po zmene zaradenia vybraného softvéru

Zmena zo záložky Inštalovaný softvér k vybranému PC

Tá istá zmena sa dá realizovať zo záložky Inštalovaný softvér v jednotlivom počítači. V záložke je potrebné pred úpravami stlačiť tlačidlo „Povoliť úpravy“  vpravo hore .  Samotné prestavenie je to isté ako v predchádzajúcom bode. Po skončení úprav je potrebné stlačiť „Ukončiť úpravy“ , ktoré je na rovnakom mieste ako „Povoliť úpravy“.

Povolenie úprav zaradenia softvéru z vybraného počítača

Obrázek: Povolenie úprav zaradenia softvéru z vybraného počítača

Úprava zaradenia softvéru z vybraného počítača.

Obrázek: Úprava zaradenia softvéru z vybraného počítača.

 

Obrázky: 
Formulár s rozpoznateľným softvérom a odfiltrovaným SW k zmene zaradenia Pôvodné nastavenie zaradenia softvéruNové nastavenie zaradenia softvéruFormulár s rozpoznateľným softvérom už po zmene zaradenia vybraného softvéruPovolenie úprav zaradenia softvéru z vybraného počítačaÚprava zaradenia softvéru z vybraného počítača.