Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Obnova zo zálohy

C-BackupPlus má viac možností obnovenia súboru zo záloh. Zálohy sa ukladajú pri kompresii do štandardných súborov (ZIP, RAR) a na obnovu nevyhnutne nepotrebujete C-BackupPlus. Ešte jednoduchšie je to v prípade priameho kopírovania, kde vás na zálohovacom médiu čakajú jednotlivé súbory. V prípade kompresie a ak je záloha rozdelená do viacerých médií, jednoduchšie než hľadať súbor otváraním jednotlivých médií, spájať obnovené časti súborov,  je použiť k obnoveniu zálohovací program C-BackupPlus.

Ak sa záloha nachádza na pevnom disku obnovu odporúčame vykonať na počítači, ktorý zálohu vykonával a začať otvorením konfiguračného súboru v C-BackupPlus, ktorým záloha bola vytvorená. Následne pôjdete na záložku Obnovenie. Stlačíte tlačidlo „Obnovenie zo zálohy v určenej na pevnom disku“ a zobrazí sa vám ihneď dostupný zoznam záloh. Najrýchlejšie otvorenie konfiguračného súboru spravíte cez scheduler c-monitora priamo v zálohovacej úlohe ako je znázornené na nasledujúcom obrázku .

otvorenie konfiguračného súboru C-BackupPlus cez zálohovaciu úlohu v schedulery

Obrázek: otvorenie konfiguračného súboru C-BackupPlus cez zálohovaciu úlohu v schedulery

Ak nemáte k dispozícii konfiguračný súbor zálohy, po stlačení „Obnovenie zo zálohy v určenej na pevnom disku“ musíte vybrať adresár  k položke „Zložka so zálohami“

Pre obnovu záloh z externého média použite prvé tlačidlo na záložke „Obnovenie“ s názvom „Obnovenie zo zálohy na externom médiu ..“ a nalistujte mechaniku, ktorá má médium vložené. V prípade, že médií máte veľa a potrebujete vyhľadať konkrétny súbor v určitom období, odporúčame, aby ste si všetky médiá dali do archívu médií cez menu Nástroje -> Pridať Médium do Archívu. (nemusíte to robiť ak ste za počítačom, na ktorom sa záloha robila). Vytvorí sa vám katalóg súborov, v ktorom ľahko nájdete požadovaný súbor a budete vyzvaní na zadanie práve média, kde sa nachádza súbor.

Záložka obnovenie s možnosťou voľby typu obnovy zálohy

Obrázek: Záložka obnovenie s možnosťou voľby typu obnovy zálohy

Po výbere metódy sa vám zobrazí okno so zoznamom záloh k obnoveniu.

Od verzie 3.1.752.0 vo voľbe Obnovenie zo zálohy v určenej zložke na pevnom disku pribudla automatická výzva na autentifikáciu k sieťovému prístupu, ak zložka so zálohami je na sieťovej ceste, ku ktorej C-Backup nemá prístup. V starších verziách sa pri tomto úkone zobrazovalo len chybové hlásenie a bolo pomerne komplikované dosiahnuť sieťový prístup pre C-Backup.  

Vypýtanie mena a hesla k sieťovej ceste

Obrázek: Vypýtanie mena a hesla k sieťovej ceste

Zoznam záloh k obnoveniu

Obrázek: Zoznam záloh k obnoveniu

Po výbere zálohy, ktorú chcete obnoviť sa vám zobrazí menu, kde môžete vybrať súbory a priečinky k obnove. Môžete taktiež uviesť cieľový priečinok obnovy.Výber súborov na obnovenie

Obrázek: Výber súborov na obnovenie

Metódy kompresie(RAR,ZIP) sú štandardné a ich archívy si môžete príslušným nástrojom prehliadať.

 

Obrázky: 
otvorenie konfiguračného súboru C-BackupPlus cez zálohovaciu úlohu v scheduleryZáložka obnovenie s možnosťou voľby typu obnovy zálohyZoznam záloh k obnoveniuVýber súborov na obnovenie