Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Rozpis podle portů (zatím po WIN7/2008)

Ponúka detailný zoznam prenosov cez vami zvolené porty. Cez filter v pravej strane okna zvolíte požadované parametre ako sieť, ktorú sledujete, časový interval, porty, typ grafu a zvolíte zobrazenie do tabuľky alebo grafu.

Zoznam portov k dátovým prenosom sa nachádza na viacerých miestach ako prvé je to v časti rozpis dátových prenosov podľa IP adries.

Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adries

Obrázek: Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adries

Ďalej sa porty zobrazujú v časti rozpis dátových prenosov podľa aplikácií.

Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikácií

Obrázek: Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikácií

Rovnako sa informácie o portoch nachádzaju aj v exporte do excelu.

Export zobrazenia prenesených dát spolu s portami

Obrázek: Export zobrazenia prenesených dát spolu s portami

Zobrazenie portov pre konkrétnu sieť alebo zariadenie sa jednoducho generuje cez reporty. Reporty sa nachádzajú v časti IBM -> Reporty a sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenie

Obrázek: Vstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenie

Zoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť

Obrázek: Zoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť

 

Obrázky: 
Zobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa IP adriesZobrazenie portov v rozpise dátových prenosov podľa aplikáciíExport zobrazenia prenesených dát spolu s portamiVstup do reportov s možnosťou generovať report pre konkrétnu sieť alebo zariadenieZoznam portov vygenerovaný za konkrétnu sieť