Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Archív súborov

Pre zjednodušenie distribúcie často používaných súborov pre vašich zákazníkov máte na CM portáli  možnosť vytvoriť si vlastný archív súborov. Dostupný je cez Prihlasovaciu obrazovku vľavo dole (neprihlasujete sa do CM portálu CM) a samozrejme musíte mať prístupovú adresu k CM portálu s vlastnou doménou.

Konfiguruje sa pod prihláseným správcom v Admin.zóna -> Môj profil, globálne nastavenia -> záložka Archív súborov. K dispozícii máte 100MB. Váš archív môžete zobrazovať spolu alebo bez spoločných súborov vo verejnom priestore archívu na CM serveri (voľba Nezobrazovať v archíve predvolené inštalačné a aktualizačné súbory CM servera).

Vyššie popísaný postup platí len pre CM servery  určené pre prenájom riešenia. Správcovia s vlastným CM Serverom nastavujú všetky svoje súbory k zdieľaniu ako verejný archív. Poradenstvo k zdieľaniu súborov na samostatných serveroch sa poskytuje individuálne.

Vstup do archívu cez Úvodnú prihlasovaciu obrazovku do CM portálu

Obrázek: Vstup do archívu cez Úvodnú prihlasovaciu obrazovku do CM portálu

Nastavovanie Archívu súborov

Obrázek: Nastavovanie Archívu súborov

Ukážka nadefinovaného archívu súborov

Obrázek: Ukážka nadefinovaného archívu súborov
Obrázky: 
Vstup do archívu cez Úvodnú prihlasovaciu obrazovku do CM portáluNastavovanie Archívu súborov Ukážka nadefinovaného archívu súborov