Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Inštalácia servera CM

Inštalácia servera CM v prípade prenájmu prebieha len registráciou správcovského prístupu a následným nastavením prostredia pod prihláseným Správcom - po prvom prihlásení cez konto správcu budete automaticky vyzvaný na vytvorenie správcovskej spoločnosti, popis jej vytvorenia je popísaný v časti Aktivácia správcovskej spoločnosti. Následne si pod prihláseným správcom nastavíte prostredie CM servera, popis nastavení je bližšie špecifikovaný v časti Správca.

Inštalácia servera CM sa vykonáva len v prípade samostatného CM servera.

CM server je prevádzkovaný pod operačným systémom Linux.

Inštaláciu vykonáva výrobca systému Customer Monitor - kontakt na výrobcu, inštalácia prebieha vzdialene, sprístupnením serveru.        

K prevádzke nepotrebujete Linux špecialistov, údržba, zálohovanie a update sú vykonávané výrobcom SW, vrámci udržiavacieho poplatku. Ostatné práce je možné doobjednať, napr. obnovenie činnosti CM servera po poruche HW. 

HW a SW požiadavky na prevádzku  servera sú bližšie popísané v časti HW a SW požiadavky.