Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Přenesená data přes internet - Internet Bandwith Monitor

Monitorovanie prenosu dát cez internet má dôležitý význam pri správe IT. Internet dnes predstavuje ako aj úžitok, tak i hrozbu, ktorú je potrebné mať pod kontrolou. Monitoring internetových prenosov v Customer Monitore nezasahuje do súkromia používateľa - nezbiera informácie o navštívených webstránkach. Dôraz je v odhalení hraničných stavov ovplyvňujúcich ostatných používateľov ako napríklad preťaženie linky s jednoduchým určením, akým procesom a na akú lokalitu sú dáta prenášané. Taktiež je cieľom pomôcť určiť prejav škodlivých kódov (trójskych koní). Pomocou Internet Bandwidth Monitoru si viete zobraziť informácie o množstve prenesených dát za celú sieť alebo konkrétny počítač v požadovanom časovom intervale.

Podporované OS: 32bit a 64bit nasledovných systémov : WINDOWS XP, VISTA, 7,  2003, 2008.   Systémy WIN8/2012 budú podporené v priebehu roka 2014 (testovaciu verziu si môžete pýtať od druhej polovice roka 2014).

Upozornenie: Monitoring internetových prenosov je defaultne vypnutý, zapína sa v nastavení zákazníka v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Zákazníci -> Konkrétny zákazník -> záložka Technické nastavenia -> časť Parametre pre monitorovanie internetových prenosov -> označíte možnosť zapnúť monitorovanie internetových prenosov, toto nastavenie automaticky zapne monitoring internetových prenosov pre počítače zaregistrované pod zákazníka až po aktivácii tejto voľby, pre počítače zaregistrované skôr je nutné monitoring internetových prenosov zapnúť v nastavení C-Monitora v časti: Admin zóna -> C-Monitor klient -> Nastavenia C-Monitora na PC-> pomocou horného filtra si zvolíte konkrétneho zákazníka alebo PC (pre editáciu viacerých PC naraz si ich označte krížikom na ľavej strane a kliknite na tlačidlo Editovať označené -> časť Parametre pre monitorovanie internetových prenosov -> označíte možnosť zapnúť monitorovanie internetových prenosov.

Bližšie informácie o jednotlivých typoch výstupov sú rozpísané v nasledujúcich článkoch:

Rozpis podľa cieľových IP adries ( WIN32, x64) - rozpis prenesených dát podľa IP adries

Rozpis podľa aplikácií (WIN32,  x64) - výstup s rozpisom prenesených dát podľa aplikácií

Rozpis podľa portov (WIN32, x64) - rozpis prenesených dát podľa použitých portov na prenos

Sumárne prehľady za počítače v sieti LAN (WIN32, x64) - prehľady za celú sieť, reporty

Prenosové rýchlosti na sieť. adaptéroch (WIN32, x64) - Watches podmienky na sledovanie prenosových rýchlostí, online informácie