Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Obnova celých VM

1. Obnova cez vmwBackup

2. Obnova cez vsphere klienta a OVF deployment 
použite aj pri obnove na inú verziu ESXi servera (napríklad záloha z ESXi 4.1 obnovená na ESXi 5.1).

3. Obnova cez priame nakopírovanie ESX(i) súborov na ESX host

1. Obnova cez vmwBackup

Upozornenie : Obnova touto metódou sa musí vykonávať na rovnakú verziu vmware vSphere (ESXi) ako bola urobená záloha. Prípadný upgrade urobte až po obnove. Alebo obnovu vykonajte cez OVF deployment.

Obnova celých virtuálnych strojov sa realizuje prostredníctvom modulu C-vmwBackup do ktorého sa dostanete cez ikonku C-Monitor klienta ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vstup do VMware modulu cez Tray menu C-Monitor ikonky

Obrázek: Vstup do VMware modulu cez Tray menu C-Monitor ikonky

Po spustení modulu pre VMware zálohovanie zvolíte možnosť obnovy.

Zvolíte možnosť pre obnovu

Obrázek: Zvolíte možnosť pre obnovu

V nasledujúcom okne si nájdete záložku so zálohami.

Zvolíte si cestu k existujúcej zálohe

Obrázek: Zvolíte si cestu k existujúcej zálohe

Zo zoznamu záloh vyberiete konkrétnu jednu ktorú chcete obnoviť.

Vyberiete si jednu VM, ktorú chcete obnoviť

Obrázek: Vyberiete si jednu VM, ktorú chcete obnoviť

Automatické prepočítanie potrebného voľného miesta

Obrázek: Automatické prepočítanie potrebného voľného miesta

Prihlásite sa na ESX(i) server alebo do vCentra.

Zadáte IP adresu, prihlasovacie meno a heslo ESX(i) servera alebo vCentra kam chcete zálohu obnoviť

Obrázek: Zadáte IP adresu, prihlasovacie meno a heslo ESX(i) servera alebo vCentra kam chcete zálohu obnoviť

Proces pripájania

Obrázek: Proces pripájania

Vyberiete si dátové úložisko kam chcete virtuálny stroj obnoviť.

Zvolíte si dátove úložisko

Obrázek: Zvolíte si dátove úložisko

Zadáte názov pre obnovený virtuálny stroj.

Zvolíte si názov VM

Obrázek: Zvolíte si názov VM

Zvolíte si formát disku pre proces obnovy zálohy.

Voľba formátu disku

Obrázek: Voľba formátu disku

Následne spustíte obnovu virtuálneho stroja.

Proces obnovy

Obrázek: Proces obnovy

2. Obnova cez vsphere klienta a OVF deployment

Obnovu môžete vykonávať aj na inú verziu ESXi než z akého bola vykonaná záloha. Podmienkou úspešnosti je prítomnosť súboru .ovf v zálohe.

Obnova celých virtuálnych strojov sa realizuje prostredníctvom VMware vSphere Clienta cez funkciu Deploy OVF Template.

Prvou podmienkou úspešnosti je prítomnosť súboru .ovf, ktorý sa generuje automaticky pri všetkých zálohách vmwbackup, ale v niektorých prípadoch ho nie je možné získať. Napríklad, ak máte pripojené USB k serveru, tak vmware ho nevie zostaviť. Možno vyššie verzie vmware vSphere to niekedy umožnia. Informácia o tom, že  či sa súbor OVF podarilo/nepodarilo zostaviť, sa pridáva do každého logu zálohovania (Information : OVF file saved successfully /  Warning : Create OVF descriptor error).

Druhou podmienkou úspešnosti je komprimovaný formát vmdk súborov. Ak ho nemáte urobte najprv konverziu. Ako cieľový formát súboru zvolíte "VMDK - compressed single file (OVF compatible)

Celý proces obnovy je popísaný v texte nižšie a zobrazený na nasledujúcich obrázkoch.

Prostredníctvom vSphere Clienta sa prihlásite na ESX server.

Prihlásenie cez vSphere clienta

Obrázek: Prihlásenie cez vSphere clienta

V hornom menu zvolíte možnosť File -> Deploy OVF Template...

Vstup do obnovy VM pomocou OVF deployment cez horné menu

Obrázek: Vstup do obnovy VM pomocou OVF deployment cez horné menu

Vyberiete si umiestnenie zálohy v požadovanom formáte a kliknete na tlačidlo Open.

Zvolíte si zálohu, ktorú chcete obnoviť

Obrázek: Zvolíte si zálohu, ktorú chcete obnoviť

Zvolíte si miesto pre uloženie virtuálneho stroja.

Zvolíte si kam chcete VM uložiť

Obrázek: Zvolíte si kam chcete VM uložiť

Zvolíte si formát disku pre úsporu miesta na disku odporúčame použiť voľbu zobrazenú na nasledujúcom obrázku.

Zvolíte si formát disku

Obrázek: Zvolíte si formát disku

Obnovu začnete kliknutím na tlačidlo Finish.

Konečný súmár kliknite na tlačidlo Finish

Obrázek: Konečný súmár kliknite na tlačidlo Finish

Priebeh obnovy je zobrazený na nasledujúcom obrázku. Po dokončení môžete virtuálny stroj spustiť.

Priebeh obnovy virtuálneho stroja

Obrázek: Priebeh obnovy virtuálneho stroja

3. Obnova cez priame nakopírovanie ESX(i) súborov na ESX host

Upozornenie : Obnova touto metódou sa musí vykonávať na rovnakú verziu vmware vSphere (ESXi) ako bola urobená záloha. Prípadný upgrade urobte až po obnove. Alebo obnovu vykonajte cez OVF deployment.

Obnova celých virtuálnych strojov pomocou priameho nakopírovania ESX(i) súborov na ESX host je zobrazená a popísaná na obrázkoch nižšie.

Prostredníctvom vSphere Clienta sa prihlásite na ESX server.

Pripojíte sa na ESX server prostredníctvom vSphere klienta

V ľavom menu si kliknete na host a v časti Configuration -> Storage -> vyberiete konkrétny storage -> pravým tlačidlo myši kliknete na storage kam chcete virtuálny stroj obnoviť a zvolíte možnosť Browse Datastore...

V časti Configuration -> Storage -> kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny datastore, kde chcete vytvoriť nový virtuálny stroj a kliknete na možnosť Browse Datastore.

Obrázek: V časti Configuration -> Storage -> kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny datastore, kde chcete vytvoriť nový virtuálny stroj a kliknete na možnosť Browse Datastore.

V novootvorenom okne pomocou horného menu pridáte novú zložku a zvolíte si jej názov.

Pomocou horného menu si pridáte zložku pre novú VM

Obrázek: Pomocou horného menu si pridáte zložku pre novú VM

Vytvorená zložka sa vám zobrazí v zozname

Obrázek: Vytvorená zložka sa vám zobrazí v zozname

Po vytvorení novej zložky pomocou horného menu zvolíte možnosť upload file.

Do tejto zložky pomocou horného menu nakopírujete všetky .vmdk, .vmx a .vmxf súbory

Obrázek: Do tejto zložky pomocou horného menu nakopírujete všetky .vmdk, .vmx a .vmxf súbory

Následne do tejto zložky nakopírujete všetky súbory s koncovkou vmdk., vmxf. a vmx.

Všetky .vmdk, .vmx a .vmxf súbory

Obrázek: Všetky .vmdk, .vmx a .vmxf súbory

V prípade že sa vám pri kopírovaní .vmdk súbory spoja do jedného je to v poriadku, po nakopírovaní všetkých potrebných súborov toto okno zavriete.

Výsledný stav všetky potrebné súbory sú nakopírované, toto okno môžete zatvoriť

Obrázek: Výsledný stav všetky potrebné súbory sú nakopírované, toto okno môžete zatvoriť

V hornom menu si zvolíte možnosť File -> New -> Virtual Machine, čím si spustíte sprievodcu pre vytvorenie nového virtuálneho stroja.

Cez horné menu alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl + N spustíte sprievodcu pre vytvorenie novej VM

Obrázek: Cez horné menu alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl + N spustíte sprievodcu pre vytvorenie novej VM

Zadáte názov virtuálneho stroja a preklikáte sa sprievodcom za použitia odporúčaných predvolených nastavení až po vytvorenie virtuálneho stroja.

V tejto časti sprievodcu si zadáte názov novovytvorenej VM a následne sprievodcu dokončíte s predvolenými hodnotami

Obrázek: V tejto časti sprievodcu si zadáte názov novovytvorenej VM a následne sprievodcu dokončíte s predvolenými hodnotami

Novovytvorený virtuálny stroj sa vám pridá aj v ľavom strom s VM, kliknete na novú VM pravým tlačidlom myši a zvolíte možnosť IEdit settings.

Po dokončení sprievodcu na vytvorenie novej VM sa vám táto VM zobrazí v strome v ľavej časti, následne na túto VM kliknete prevým tlačidlom myši a zvolíte možnosť Edit Settings

Obrázek: Po dokončení sprievodcu na vytvorenie novej VM sa vám táto VM zobrazí v strome v ľavej časti, následne na túto VM kliknete prevým tlačidlom myši a zvolíte možnosť Edit Settings

Pomocou horného menu pridáte pre virtuálny stroj nový Hard Disk.

Do aktuálnej HW konfigurácii pridáte nový Hard disk cez horné menu voľbou možnosti Add.

Obrázek: Do aktuálnej HW konfigurácii pridáte nový Hard disk cez horné menu voľbou možnosti Add.

V sprievodcovi pridaním nového hard disku k  virtuálnemu stroju označíte možnosť Použiť existujúci virtuálny disk.

V sprievodcovi pridaním nového HDD zvolíte možnosť Use an existing virtual disk pre primapovanie odzálohovanej VM

Obrázek: V sprievodcovi pridaním nového HDD zvolíte možnosť Use an existing virtual disk pre primapovanie odzálohovanej VM

Následne si cez tlačidlo Browse zvolíte cestu k existujúcej zálohe, ktorá potrebný disk obsahuje a kliknete na tlačidlo OK.

Zvolíte si konkrétny Datastore

Obrázek: Zvolíte si konkrétny Datastore

Sprievodcu pridaním nového HDD dokončíte pomocou odporúčaných predvolených nastavení.

Dokončíte sprievodcu s predvolenými nastaveniami

Obrázek: Dokončíte sprievodcu s predvolenými nastaveniami

Teraz je potrebné pôvodný disk z virtuálneho stroja odstrániť.

Odstránite pôvodný Hard disk

Obrázek: Odstránite pôvodný Hard disk

Po odstránení pôvodného disku kliknete na novovytvorený HDD a v jeho nastaveniach v časti Virtual Device Node zvolíte IDE(0:0) a potvrdíte tlačidlom OK.

V nastavení novovytvoreného Hard disku zmeníte jeho nastavenie v časti Virtual Device Node na IDE(0:0)

Obrázek: V nastavení novovytvoreného Hard disku zmeníte jeho nastavenie v časti Virtual Device Node na IDE(0:0)

Práve ste dokončili obnovu virtuálneho stroja zo zálohy priamym nakopírovaním ESX(i) súborov na ESX host. Následne môžete virtuálny stroj spustiť.

Následne môžete virtuálny stroj spustiť

Obrázek: Následne môžete virtuálny stroj spustiť

Upozornenie: V prípade priameho nakopírovania ESX(i) súborov na ESX host nebude zálohovanie tohoto virtuálneho stroja pomocou modulu C-vmwBackup fungovať a bude vykazovať chybu UUID is not specified znázornenú na nasledujúcom obrázku.

Chybová hláška pri nastavovaní zálohovania cez modul C-vmwBackup pri priamom nakopírovaní ESX(i) súborov do ESX hostu

Obrázek: Chybová hláška pri nastavovaní zálohovania cez modul C-vmwBackup pri priamom nakopírovaní ESX(i) súborov do ESX hostu

Pre odstránenie tejto chyby je nutné aby ste sa prihlásili do ESX konzoly zadáte nasledujúci príkaz:

#vmkfstools -J getuuid /vmfs/volumes/datastore/VM/vm.vmdk

Namiesto vm.vmdk  zadáte názov príslušného súboru disku.

Obrázky: 
Vstup do VMware modulu cez Tray menu C-Monitor ikonkyZvolíte možnosť pre obnovuZvolíte si cestu k existujúcej záloheVyberiete si jednu VM, ktorú chcete obnoviťAutomatické prepočítanie potrebného voľného miestaZadáte IP adresu, prihlasovacie meno a heslo ESX(i) servera alebo vCentra kam chcete zálohu obnoviť Proces pripájaniaZvolíte si dátove úložisko Zvolíte si názov VM Voľba formátu diskuProces obnovyPrihlásenie cez vSphere clientaVstup do obnovy VM pomocou OVF deployment cez horné menuZvolíte si zálohu, ktorú chcete obnoviťZvolíte si kam chcete VM uložiťZvolíte si formát diskuKonečný súmár kliknite na tlačidlo FinishPriebeh obnovy virtuálneho strojaPripojíte sa na ESX server prostredníctvom vSphere klientaV časti Configuration -> Storage -> kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny datastore, kde chcete vytvoriť nový virtuálny stroj a kliknete na možnosť Browse Datastore.Pomocou horného menu si pridáte zložku pre novú VMVytvorená zložka sa vám zobrazí v zoznameDo tejto zložky pomocou horného menu nakopírujete všetky .vmdk, .vmx a .vmxf súboryVšetky .vmdk, .vmx a .vmxf súboryVýsledný stav všetky potrebné súbory sú nakopírované, toto okno môžete zatvoriťCez horné menu alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl + N spustíte sprievodcu pre vytvorenie novej VMV tejto časti sprievodcu si zadáte názov novovytvorenej VM a následne sprievodcu dokončíte s predvolenými hodnotamiPo dokončení sprievodcu na vytvorenie novej VM sa vám táto VM zobrazí v strome v ľavej časti, následne na túto VM kliknete prevým tlačidlom myši a zvolíte možnosť Edit SettingsDo aktuálnej HW konfigurácii pridáte nový Hard disk cez horné menu voľbou možnosti Add.V sprievodcovi pridaním nového HDD zvolíte možnosť Use an existing virtual disk pre primapovanie odzálohovanej VMZvolíte si konkrétny DatastoreDokončíte sprievodcu s predvolenými nastaveniamiOdstránite pôvodný Hard disk V nastavení novovytvoreného Hard disku zmeníte jeho nastavenie v časti Virtual Device Node na IDE(0:0)Následne môžete virtuálny stroj spustiťChybová hláška pri nastavovaní zálohovania cez modul C-vmwBackup pri priamom nakopírovaní ESX(i) súborov do ESX hostu