Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Stav aktualizácie OS

Od verzie 2.6 Customer Monitor obsahuje funkcionalitu na oznamovania neaktualizovaných počítačov viac ako 3 mesiace (Windows update).  Všetky nainštalované aktualizácie ako aj posledný dátum aktualizácie si môžete pozrieť v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Zóny -> Zóna Os aktualizácia ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Zóna OS Aktualizácia

Obrázek: Zóna OS Aktualizácia

Ak je dátum poslednej aktualizácie starší ako tri mesiace tento stav je považovaný za chybný, informácia o chybnom stave sa nachádza v časti Poruchy a operátor je informovaný emailom. Poruchu odstránite spustením a nainštalovaním aktualizácií na PC.

Oznamovania neaktualizovaných počítačov viac ako 3 mesiace (Windows update) v časti Poruchy

Obrázek: Oznamovania neaktualizovaných počítačov viac ako 3 mesiace (Windows update) v časti Poruchy

V detaile poruchy môžete poruchu buď potvrdiť alebo založiť novú požiadavku do C-Desku, ktorá bude riešiť operátor priradený k spoločnosti.

Zobrazenie detailu poruchy z možnosťou potvrdiť poruchu alebo založiť novú C-Desk požiadavku z poruchy

Obrázek: Zobrazenie detailu poruchy z možnosťou potvrdiť poruchu alebo založiť novú C-Desk požiadavku z poruchy

Poruchu je možné aj potvrdiť vtedy ostáva v zozname porúch až do nainštalovania aktualizácií alebo môžete poruchu potvrdiť s blokovaním vyhodnocovania a notifikácie poruchy a následne sa už stav aktualizácií na tomto PC vyhodnocovať nebude.

Možnosti potvrdenia poruchy

Obrázek: Možnosti potvrdenia poruchy

 

Obrázky: 
Zóna OS AktualizáciaOznamovania neaktualizovaných počítačov viac ako 3 mesiace (Windows update) v časti PoruchyZobrazenie detailu poruchy z možnosťou potvrdiť poruchu alebo založiť novú C-Desk požiadavku z poruchyMožnosti potvrdenia poruchy