Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Histogram zo zaťaženia počítača

Histogram zo zaťaženia počítača zobrazuje tri základné parametre zaťaženia počítača v prehľadných grafoch. Nájdete tu prehľad zaťaženia Procesora (CPU), Pamäte (RAM) a Aktivity Disku.

Histogram zaťaženia počítača sa dá zobraziť v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Online informácie, kliknutím na tlačidlo Histogram ako je znázornené an nasledujúcom obrázku.

Vstup do histogramu z časti Online informácie

Obrázek: Vstup do histogramu z časti Online informácie

Následne si zvolíte časové obdobia, za ktoré chcete histogram zobraziť.

Histogram zo zaťaženia počítača

Obrázek: Histogram zo zaťaženia počítača

Na základe histogramu viete povedať, ako veľmi a v akých časoch je počítač zaťažovaný, poprípade či je počítač vhodný na prácu alebo používateľ je limitovaný jeho výkonom. Príklad: ak je graf zaťaženia Pamäte RAM stále blízko 100% môžete povedať že počítač má nedostatok pamäte RAM a preto niektoré aplikácie alebo celý systém fungujú spomalene alebo zamŕzajú.

Výstup stavu počítačov sa dá zobraziť aj pre celú spoločnosť(zákazníka) pomocou prehľadného reportu, viac o tomto reporte sa dočítate v časti Report stavu počítačov.

 

Obrázky: 
Vstup do histogramu z časti Online informácieHistogram zo zaťaženia počítača