Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Prenosové rýchlosti na sieť.adaptéroch

Informácie o prenosovej rýchlosti na sieťových adaptéroch sa nachádzajú v časti CM IT monitoring -> Zobrazenia -> Online informácie -> Pomocou horného filtra si zvolíte konkrétne zariadenie.

Prenosové rýchlosti sieťových adaptérov v časti Online Informácie

Obrázek: Prenosové rýchlosti sieťových adaptérov v časti Online Informácie

Sledovanie rýchlosti prenosu dát na konkrétnom PC sa dajú sledovať aj prostredníctvom watchu použítím podmienky Internet IP traffic, ktorá je bližšie popísaná v časti Internet IP traffic.

Obrázky: 
Prenosové rýchlosti sieťových adaptérov v časti Online Informácie