Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Automatizovaná detekcia topológie siete

Automatizovaná detekcia sietí a ich správa

Vďaka integrácii sledovania internetových prenosov do CM získala Topológia siete organizačný prvok, ktorý dokáže pre počítače s inštalovaným C-Monitorom zistiť do akej siete patria a vytvoria „chrbticovú“ štruktúru.

Každý C-Monitor klient (s vyššou verziou než 2.0.1.448), ktorý komunikuje so Serverom CM posiela údaje o predvolenej bráne (MAC adresa, IP adresa). Na základe toho sa darí automatizovane určiť sieť, z ktorej komunikujú a zoskupiť ich. Topológii preto vidíte siete s názvom „Detekovaná sieť - IP predvolenej brány“ a po rozbalení sa objavia aktuálne alebo naposledy zapojené počítače v tejto sieti.

Počítače, ktoré majú staršiu verziu klienta C-Monitor, topológia siete CM registruje, ale, keďže majú staršiu verziu nevie ich priradiť k niektorej sieti a ponechá ich vo vetve „nezapojené objekty“. Do nezapojených objektov sa dostávajú aj objekty z Organizačnej štruktúry označené ako sieťové a čakajú na ručné preradenie do príslušnej siete.

Úvodné zobrazenie v topológii – detekované siete a „nezapojené objekty“

Obrázek: Úvodné zobrazenie v topológii – detekované siete a „nezapojené objekty“

Akceptácia / Odmietnutie detekovanej siete

Aby bolo možné vo vybranej sieti pracovať (pridávať zariadenia, vytvárať spojenia ..), je potrebné sieť akceptovať. Podľa IP adresy brány a počítačov, ktoré v nej boli detekované si vyberte správnu sieť k akceptácii. Stačí na danú sieť kliknúť ľavým tlačidlom myši alebo z kontextového menu vybrať akceptovať sieť.  Následne v ponúknutom formulári upravte meno siete pre budúcu jednoznačnú identifikáciu.
Kontextové menu k akceptácii siete

Obrázek: Kontextové menu k akceptácii siete


Dialóg akceptácie (odmietnutia siete)

Obrázek: Dialóg akceptácie (odmietnutia siete)

Akceptovaná sieť Bratislava Office, odmietnutá 192.168.1.1 (Zobrazenie Odmietnutých sietí sa dá vypnúť v Možnosti zobrazenia topológie siete).

Obrázek: Akceptovaná sieť Bratislava Office, odmietnutá 192.168.1.1 (Zobrazenie Odmietnutých sietí sa dá vypnúť v Možnosti zobrazenia topológie siete).Na nasledujúcom obrázku vám ukážeme aký výsledný stav topológie siete sa dá v spoločnosti dosiahnuť.

Autodetekcia topológie sietí - ukážka ako vyzerá celková topológia siete v praxi

Obrázek: Autodetekcia topológie sietí - ukážka ako vyzerá celková topológia siete v praxi

 

Obrázky: 
Úvodné zobrazenie v topológii – detekované siete a „nezapojené objekty“Kontextové menu k akceptácii sieteDialóg akceptácie (odmietnutia siete)Akceptovaná sieť Bratislava Office, odmietnutá 192.168.1.1 (Zobrazenie Odmietnutých sietí sa dá vypnúť v Možnosti zobrazenia topológie siete).Autodetekcia topológie sietí - ukážka ako vyzerá celková topológia siete v praxi