Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Doporučené dostavenie po prvom prihlásení

CUSTOMER MONITOR má systém oprávnení, ktoré zamedzujú k neoprávnenému vzdialenému pripojeniu. Pozornosť venujte najmä Teamvieweru, pretože je to silný pomocník, vďaka ktorému sa dokážete pripojiť na akékoľvek PC s inštalovaným CMonitorom, nech je zapojené kdekoľvek. Na ostatné funkcie Remote Desktop, VNC nemusíte dávať veľký dôraz, pretože spojenie na ne je možné aj bez CM a bezpečnosť si musíte riešiť iným spôsobom. V prípade Remote Desktop a VNC ide viac-menej len o zobrazenie ikon k spusteniu vzdialeného pripojenia.

Pre Teamviewer vzdialenú správu sú vstavané mechanizmy ochrany :

1. Zo strany správcu : povoľuje operátorom uskutočnenie spojenia, pričom môže nastaviť, aby sa potvrdenie vždy potvrdzovalo používateľom
2. Zo strany používateľa PC : sám používateľ si môže nastaviť v Tray menu CMonitora povinné potvrdzovanie a toto sa nedá vypnúť zo servera CM, takže používateľ aj pri nainštalovanom C-Monitore nemusí mať obavy, že by sa mu niekto bez jeho vedomia pripojil na plochu cez CM Vzdialený prístup k ploche počítača z Customer Monitor
3. Pri každom spojení sa na počítači zobrazí bublinka s oznámením o pripojení Oprávnenia sa nastavujú buď pre skupinu alebo každého operátora samostatne. Pre minimalizáciu zložitosti nastavení doporučujeme vytvoriť si skupiny, ku ktorým príslušný typ oprávnení nastavíte a do nich priraďte operátorov. V prípade výmeny pracovníka si tak ušetríte množstvo práce a budete mať tiež stále prehľad.
Dôležité je si ešte uvedomiť jeden mechanizmus uplatnený v celom CM a teda aj v oprávneniach pri vytváraní nových objektov. Pri vytváraní nového objektu sa kopírujú nastavenia z nadradeného objektu. Hierarchia objektov je : Správcovská spoločnosť - Zákazník - Počítač Čiže ak vytvárate nového zákazníka, kopírujú sa nastavenia zo správcovskej spoločnosti, ak ste zaregistrovali nový počítač prevezmú sa nastavenia od spoločnosti (zákazníka), do ktorej patrí.

 

nastavenie cesty k Teamvieweru  v profile operátora, aby sa po nadviazaní spojenia nemuselo prepisovať ručne Session ID a heslo

Obrázek: nastavenie cesty k Teamvieweru v profile operátora, aby sa po nadviazaní spojenia nemuselo prepisovať ručne Session ID a heslo

Priamé priradenie opravnení na vzdialený prístup pre operátora

Obrázek: Priamé priradenie opravnení na vzdialený prístup pre operátora

Vytvorenie skupiny s oprávnením pre vzdialený prístup

Obrázek: Vytvorenie skupiny s oprávnením pre vzdialený prístup

Východzie oprávnenia pre nových zákazníkov

Obrázek: Východzie oprávnenia pre nových zákazníkov
Obrázky: 
nastavenie cesty k Teamvieweru  v profile operátora, aby sa po nadviazaní spojenia nemuselo prepisovať ručne Session ID a hesloPriamé priradenie opravnení na vzdialený prístup pre operátoraVytvorenie skupiny s oprávnením pre vzdialený prístupPriradenie oprátora do skupiny "vzdialený prístup"Východzie oprávnenia pre nových zákazníkov